Vědecké zaměření:

 • archeolog, egyptolog, núbiolog

Vzdělání:

 • magisterské studium na Filozofické Fakultě Univerzity Karlovy, obory egyptologie, klasická archeologie, absolvoval 2012;
 • od 2015 doktorandem v oboru Ägyptologie, Universität Wien

Granty a projekty:

 • grantový projekt GAČR "Výzkum merojského královského města ve Wad Ben Naga (Súdán)", 2012–2017, spoluřešitel
 • grantový projekt GAČR "Stavební program krále Natakamaniho a královny Amanitore", 2018–2020, spoluřešitel

Výstavy a muzejní práce:

 • Země černých faraonů, 2014, spoluautor
 • České výzkumy v Súdánu, 2015, spoluautor

Členství ve vědeckých organizacích:

 • International Society for Nubian Studies

Publikační činnost (výběr):

 • Onderka, P. – Vrtal, V. et al. Země na křižovatce kultur. / The Land on the Crossroads of Cultures. Wad Ben Naga 2014. Praha, 2014.
 • Onderka, V. – Vrtal, V. et al. Wad Ben Naga 1821–2013, Praha, 2013.
 • Vrtal, V. Reconstructing the 1958-1960 excavations in the Palace of Amanishakheto at Wad Ben Naga. Der Antike Sudan 28, 2017.
 • Onderka, P. – Vrtal, V. The Typhonium of Wad Ben Naga. In Honegger, M. (ed.): Nubian Archaeology in the XXIst Century. Orientalia Lovaniensia Analecta 273, Leuven – Paris – Bristol, 2018.
 • Vrtal, V. Egyptian Inscriptions of Natakamani and Amanitore. In: Mynářová, Jana – Onderka, Pavel – Pavúk, Peter (eds.): There and Back Again – The Crossroads II, Praha, Faculty of Arts, Charles University in Prague, 2015.
 • Vrtal, V. A collection of African Red Slip Ware in the Náprstek Museum. Annals of the Náprstek Museum 38/2, 2017.
 • Onderka, P. – Vrtal, V. – Gatzsche, A. Preliminary report on the thirteenth excavation season of the archaeological expedition to Wad Ben Naga. Annals of the Náprstek Museum 38/2, 2017.
 • Onderka, P. – Vrtal, V. – Gatzsche, A. Preliminary report on the twelfth excavation season of the archaeological expedition to Wad Ben Naga. Annals of the Náprstek Museum 38/1, 2017.
 • Onderka, P. – Vrtal, V. Preliminary Report on the Eleventh Excavation Season of the Archaeological Expedition to Wad Ben Naga. Annals of the Náprstek Museum 37/2, 2016.
 • Onderka, P. – Vrtal, V. – Gatzsche, A. Preliminary Report on the Tenth Excavation Season of the Archaeological Expedition to Wad Ben Naga. Annals of the Náprstek Museum 37/1, 2016.
 • Merojské královské město ve Wad Ben Naga. Pražské egyptologické studie XIV, 2015.

Aktivní účast na významných mezinárodních konferencích (výběr):

 • The Collection of Sealings from the Palace of Amanishakheto at Wad Ben Naga, 14e Congrès international des Études nubiennes, Louvre, 2018.
 • The Recent Re-Excavations at the Palace of Queen Amanishakheto at Wad Ben Naga, 12th International Conference for Meroitic Studies, Národní muzeum, 2016.
 • Roman Imports at Wad Ben Naga, Sudan. Perspectives in Classical Archaeology 2015, Univerzita Karlova, 2015.
 • The Typhonium of Wad Ben Naga. 13th International Conference of Nubian Studies, University of Neuchatel, 2014.
 • The Egyptian Inscriptions of Natakamani and Amanitore. The Crossroads II, or There and Back Again, Univerzita Karlova, 2014.