Vědecké zaměření: 

 • fylogeneze a taxonomie třetihorních a čtvrtohorních šelem se zaměřením na čeleď medvědovitých (Ursidae)

Vzdělání:

 • 1997–2003: Přírodovědecká fakulta University Karlovy, obor geologie, studijní zaměření paleontologie. Diplomová práce: Taxonomické určení nálezů rodu Ursus (Mammalia, Ursidae) z vybraných biharských lokalit České a Slovenské republiky
 •  2004–2012:  Přírodovědecká fakulta University Karlovy, Katedra filosofie a dějin přírodních věd – studijní obor Teoretická a evoluční biologie, Disertační práce: Pojetí druhu u medvědovitých (Ursidae): praktická, historická a teoretická perspektiva

Kariéra:

 • 2006–2007: katedra Filosofie a dějin přírodních věd PřF UK
 • 2008–2019:  Geologický ústav AV ČR, v. v. i.
 • 2010–doposud: paleontologické oddělení NM, kurátor čtvrtohorních obratlovců

Členství v profesních organizacích:

 • International Association for Bear Research and Management
 • Society for the Study of Mammalian Evolution
 • Society for the History of Natural History

Seznam vybraných projektů a grantů:

 • 2009–2012: Small mammals at time of the middle Pliocene faunal turnover: aspects of faunal and phenotypic rearrangements in Central Europe; project GA ČR 205/09/0184 (hlavní řešitel)
 • 2015: Metodika preventivní i akutní konzervace sbírkových předmětů z oblasti paleontologie a mineralogie ohrožených produkty degradace sulfidů; projekt NAKI DF12P01OVV031 (člen řešitelského týmu)

Muzejní práce a výstavy:

 • 2018–2019: Světlo a život (spoluautor výstavy)
 • od 2022: expozice Okna do pravěku – sál Čtrtohory (autor sálu)

Ostatní aktivity:

 členství v redakčních radách:

 • Bulletin of Geosciences
 • Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis

Seznam vybraných publikací:

 • Morales, J., Fejfar, O., Heizmann, E., Wagner, J., Valenciano, A., Abella, J. (2021): The Amphicyoninae (Amphicyonidae, Carnivora, Mammalia) of the early Miocene from Tuchořice, the Czech Republic. – Fossil Imprint, 77: 126–144.
 • Morales, J., Fejfar, O., Heizmann, E., Wagner, J., Valenciano, A., Abella, J. (2019): A new Thaumastocyoninae (Amphicyonidae, Carnivora) from the early Miocene of Tuchořice, the Czech Republic. – Fossil Imprint, 75: 397–411.
 • Jiangzuo, Q., Wagner, J., Chen, J., Dong, C., Wei, J., Ning, J., Liu, J. (2018): Presence of the Middle Pleistocene cave bears in China confirmed – Evidence from Zhoukoudian area. – Quaternary Science Reviews, 199: 1–17.
 • Jiangzuo, Q., Liu, J., Wagner, J., Chen, J. (2018): Taxonomical revision of “Arctonyx” fossil remains from the LiuchengGigantopithecus Cave (South China) by means of morphotype andmorphometrics, and a review of Late Pliocene and Early Pleistocene Melesfossil records in China. – Palaeoworld, 27: 282–300.
 • Wagner, J., Jiangzuo, Q., Mauch Lenardić, J., Liu, J. (2017): Taxonomic revision of bears from the locality Šandalja I (Croatia) and its biostratigraphic consequences. – Fossil Imprint, 73: 533–544.
 • Wagner, J., Gasparik, M. (2014): Research history of Pleistocene faunas in Gombasek quarry (Slovakia), with comments to the type specimen and the type locality of Ursus deningeri gombaszogensis Kretzoi, 1938. – Fragmenta Palaeontologica Hungarica, 31: 125–143.
 • Wagner, J., Čermák, S. (2012): Revision of the early Middle Pleistocene bears (Ursidae, Mammalia) of Central Europe, with special respect to possible co– occurrence of spelaeoid and arctoid lineages. – Bulletin of Geosciences, 87: 461–496. 
 • Wagner, J., Čermák, S., Horáček, I. (2012): The presence of Ursus ex gr. minimus- thibetanus in the Late Villányian and its position among the Pliocene and Pleistocene black bears in Europe. – Quaternaire, Hors-série 2011, (4): 39–58.
Více informací o publikacích na: https://www.researchgate.net/profile/Jan_Wagner5