Vědecké zaměření:

 • fylogeneze a taxonomie pozdně kenozoických savců, zvláště čeledi medvědovitých (Ursidae)

Vzdělání:

 • 1997–2003: Přírodovědecká fakulta University Karlovy, obor geologie, studijní zaměření paleontologie. Diplomová práce: Taxonomické určení nálezů rodu Ursus (Mammalia, Ursidae) z vybraných biharských lokalit České a Slovenské republiky
 • 2004–2012: Přírodovědecká fakulta University Karlovy, Katedra filosofie a dějin přírodních věd – studijní obor Teoretická a evoluční biologie, Disertační práce: Pojetí druhu u medvědovitých (Ursidae): praktická, historická a teoretická perspektiva

Kariéra:

 • 2006–2007: katedra Filosofie a dějin přírodních věd PřF UK (1/2 úvazek)
 • 2008–doposud: GLÚ AV ČR, v. v. i.; od 2013 – pracovník ve vědě a výzkumu – postdoktorand (1/2 úvazek)
 • 2010–doposud: kurátor na paleontologickém oddělení NM (1/2 úvazek)

Členství v profesních organizacích:

 • International Bear Association (od 2005)
 • Society of Vertebrate Paleontology (od 2009)
 • Society for the Study of Mammalian Evolution (od 2014)

Seznam vybraných projektů a grantů:

 • 2015: Metodika preventivní i akutní konzervace sbírkových předmětů z oblasti paleontologie a mineralogie ohrožených produkty degradace sulfidů, projekt NAKI DF12P01OVV031 (člen řešitelského týmu)

Ostatní aktivity:

 • členství v redakčních radách:
  • Bulletin of Geosciences
  • Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis

Seznam vybraných publikací:

 • Wagner J., Gasparik M. (2014): Research history of Pleistocene faunas in Gombasek quarry (Slovakia), with comments to the type specimen and the type locality of Ursus deningeri gombaszogensis Kretzoi, 1938. – Fragmenta Palaeontologica Hungarica, 31: 125–143.
 • Wagner, J. (2014): Metric characteristics of ursid cheek teeth from Za Hájovnou Cave (Javoříčko Karst, the Czech Republic) and its taxonomical implication. – Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis, 70(1–2): 71–90.
 • Čermák, S. et Wagner, J. (2013): The Pliocene record of Trischizolagus and Pliopentalagus(Leporidae, Lagomorpha, Mammalia) in Central Europe with comments on taxonomy and evolutionary history of Leporinae. – Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Abhandlungen, 268(1): 97–111.
 • Horáček, I., Knitlová, M., Wagner, J., Kordos, L., Nadachowski, A. (2013): Late Cenozoic History of the Genus Micromys (Mammalia, Rodentia) in Central Europe. – PLoS ONE 8(5): e62498. doi:10.1371/journal.pone.0062498
 • Wagner, J. et Čermák, S. (2012): Revision of the early Middle Pleistocene bears (Ursidae, Mammalia) of Central Europe, with special respect to possible co– occurrence of spelaeoid and arctoid lineages. – Bulletin of Geosciences, 87(3): 461–496.
 • Wagner, J., Čermák, S. et Horáček, I. (2012): The presence of Ursus ex gr. minimus– thibetanus in the Late Villányian and its position among the Pliocene and Pleistocene black bears in Europe. – Quaternaire, Hors– série 2011, (4): 39–58.
 
Více informací o publikacích na: https://www.researchgate.net/profile/Jan_Wagner5