Vědecké zaměření:

 • gemologie, mineralogie

Vzdělání:

 • Mgr. (2012) – Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta – obor geologie
 • F.G.G (2016) – Deutsche Gemmologische Institut – Idar Oberstein, Německo (5 měsíců) ukončeno praktickou gemologickou zkouškou a získán titul: Fellow of the German Gemmologische Association (F.G.G.)

Předchozí působení:

 • 2010–2012: Národní muzeum, mineralogicko-petrologické oddělení, Praha (kurátor);
 • 2012: MainCrew AS, Norsko, Oslo (pracovní pobyt);
 • 2013–2015: NHM University of Oslo, Norsko (PhD student)

Pracovní stáže a důležité zahraniční pobyty (výběr):

 • 2010 – Indonésie – 1 měsíc, expedice vedená Ústavem geologických věd, MU v Brně se zaměřením na širší studium geologie ostrovů Jáva, Bali a Lombok

Granty a projekty:

 • Interní grant Národního muzea v Praze pro mladé vědce (2011–2012), hlavní řešitel

Výstavy a muzejní práce:

 • spoluorganizátor mineralogických určovacích besed a organizátor geologických přednášek v NM

Publikační činnost (výběr):

 • Zahradníček, L., Novák, M. (2012): Lithium-bearing micas from elbaite-subtype pegmatites in the Western Moravia, Czech Republic. Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., Brno, 97, 25–37.
 • Pauliš, P., Heřmánek, J., Jebavá, I., Zahradníček, L. (2011): Stilbite-Ca from amphibolite quarry Markovice near Čáslav (Czech Republic). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, 19, 52–55.

Aktivní účast na významných mezinárodních konferencích (výběr):

 • MSCC (Mineral Sciences in the Carpathians Conference), 2012, Miskolc, Maďarsko;
 • GSA (Annual Meeting), 2014 – Vancouver, Kanada;
 • PEG (8th International Symposium on Granitic Pegmatites), 2017, Kristiansand, Norsko.