Vědecké zaměření

  • paleobotanika, křída, reproduktivní orgány rostlin, fosilní vajíčka hmyzu

Vzdělání

  • 1993–2001 Křesťanské gymnázium
  • 2001–2007 Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
  • 2007 diplomová práce: Paleoklimatická analýza křídové flóry z jihočeských pánví.
  • 2007–2014 Postgraduální studium geologie
  • 2014 disertační práce: Systematika a paleoekologie svrchnokřídových rostlin klikovského souvrství v jižních Čechách.

Odborná praxe:

  • 2008-nyní: paleontologické oddělení, Národní muzeum, Praha; preparátorka