V letošním roce si připomínáme 140. výročí úmrtí římskokatolického kněze Antonína Buchtela, který byl jedním z prvních štědrých dárců, kteří významně obohatili fond Národního muzea v 19. století. Kromě vlastního komponování a řady jiných hudebních aktivit se Buchtel vášnivě věnoval sběratelství, a to jak hudebních nástrojů, které nazýval „milovanými dítkami“, tak hudebnin a knih s hudebně teoretickou tematikou. Ve stálé expozici Národního muzea – Českého muzea hudby nalezneme řadu unikátních hudebních nástrojů z jeho sbírky. V malé výstavce představíme při příležitosti jeho výročí i další poklady z jeho cenné sbírky.

Otevírací doba

Pondělí 10:00  -  18:00
Úterý zavřeno
Středa 10:00  -  18:00
Čtvrtek 10:00  -  18:00
Pátek 10:00  -  18:00
Sobota 10:00  -  18:00
Neděle 10:00  -  18:00

Změny otevírací doby

1. 6. 2022 10:00  -  15:00
9. 6. 2022 zavřeno
15. 6. 2022 10:00  -  16:00
16. 6. 2022 10:00  -  16:00

Informace pro školní skupiny

Vzhledem k omezené kapacitě expozice a výstavy žádáme školní a organizované skupiny, aby čas své návštěvy předem rezervovaly prostřednictvím e-mailu na cmh@nm.cz. V opačném případě může dojít ke zdržení z důvodu dočasného naplnění kapacity.

Vstupné

Vstupné lze zakoupit na pokladně nebo on-line.

CELÝ OBJEKT

Základní 120 KČ
Snížené Platí pro:
- seniory 65+
- mladistvé 15–18 let
- držitele průkazů ISIC, ITIC
- studenty SŠ a VŠ po předložení studijního průkazu
80 KČ
Školní Školní výpravy bez lektora (15–26 let)
- organizované školní skupiny s pedagogickým doprovodem
- až tři členové pedagogického doprovodu mají vstup zdarma
40 KČ/Osoba
Děti do 15 let Pouze v doprovodu dospělé osoby ZDARMA

Zdarma: dětské domovy, SOS dětské vesničky, držitelé průkazek: ZTP, ZTP/P a jejich doprovod, držitelé karet: ICOM, Slovenské národné múzeum, Společnost NM, Benefit karta GSA – MDČR, Prague Card, zaměstnanec PO MKČR (+ 3 os.)

Platnost on-line vstupenky je 30 dní ode dne nákupu.

Doplňující informace ke vstupenkám


Fotografování a filmování pro nekomerční účely a bez použití blesku a stativu v ceně vstupenky.

Vstupenku je nutné uschovat po dobu celé návštěvy.

Platnost online vstupenky je 30 dní ode dne nákupu.

Fotoalbum

Plakát s českým a německým textem představujícím sbírku A. Buchtela, nedatováno, pravděpodobně z pražské výstavy roku 1873. Národní muzeum – České muzeum hudby, č. př. Gp 2/2021.

Plakát s českým a německým textem představujícím sbírku A. Buchtela, nedatováno, pravděpodobně z pražské výstavy roku 1873. Národní muzeum – České muzeum hudby, č. př. Gp 2/2021.

Korespondenční lístek, Antonín Buchtel Výboru Musea království Českého, 13. 5. 1874. Archiv Národního muzea – Registratura NM, karton 27, 1873–1874, čj. 63/1874.

Korespondenční lístek, Antonín Buchtel Výboru Musea království Českého, 13. 5. 1874. Archiv Národního muzea – Registratura NM, karton 27, 1873–1874, čj. 63/1874.

Baryton (viola di bardone) – detail hlavice, Johann Joseph Stadlmann (c1720–1781), Vídeň, 1767. Národní muzeum – České muzeum hudby, inv. č. E 13.

Baryton (viola di bardone) – detail hlavice, Johann Joseph Stadlmann (c1720–1781), Vídeň, 1767. Národní muzeum – České muzeum hudby, inv. č. E 13.