Hudební kulturu v 17. /18. století netvořila jen opera, ale i další, méně spektakulární formy a skladby, které jsou zachovány v rukopisných i tištěných kancionálech, ve vokálně-instrumentálních skladbách, teoretických pracích nebo liturgických knihách. V rámci přednášky se nabízí ojedinělá možnost seznámit se s originálními předměty a jejich historií, zprostředkovaně pak s konkrétními osobnostmi (např. Adamem Michnou z Otradovic). A protože hudba je umění živé, vyzkoušíme si čtení neobvyklého notového písma a naučíme se několik set let starou velikonoční píseň.

Program připravila PhDr. Dagmar Štefancová, kurátorka fondu nejstarších rukopisů a tisků Českého muzea hudby.
Přednáška proběhne ve 2. patře Českého muzea hudby, v místnosti č. 309.
Sraz účastníků přednášky bude u pokladny Českého muzea hudby 5 minut před začátkem přednášky (tj. v 16:25 hod.).


Vstupné: 50 Kč
Vstupenky je možné zakoupit on-line nebo na pokladně Českého muzea hudby.