Není náhodou, že narozeniny Českého muzea hudby připadnou na stejný den, kdy si připomínáme svatou Cecilii – patronku hudby. Přesně v tento den se před 15 lety otevřely dveře Českého muzea hudby návštěvníkům a jsou jim otevřeny dodnes. Přijďte si prohlédnout stálou expozici historických hudebních nástrojů Člověk – nástroj – hudba nebo výstavu Import / Export / Rock’n’roll. Při této příležitosti bude celý den zpřístupněn tzv. četnický salónek s freskami s výjevy z běžného četnického života. A co dělá četnický salonek v Českém muzeu hudby? To vše se při prohlídce muzea dozvíte.

Komentovaná prohlídka budovy Českého muzea hudby se uskuteční od 16.00 hnutná rezervace na cmh@nm.cz.
Kapacita prohlídky naplněna


Vstup zdarma