Význam rockové hudby v kontextu činnosti někdejší Jazzové sekce Svazu hudebníků. Přednáška se bude věnovat následujícím okruhům – jazz rock a amatérská scéna jako alternativa k standardní jazzové scéně, ojedinělé kontakty se zahraničním nebo nepřímé vlivy na kulturně-politickou situaci (tlak na liberálnější přístup k oficiální scéně).

Přednáší: Aleš Opekar

Přednáška začíná v 19.00 h, od 18.00 h se uskuteční komentovaná prohlídka výstavy Import / Export / Rok’n’roll.


Vstupné: v ceně běžné vstupenky do muzea