Speciální poslechový pořad Vladimíra Kouřila se bude věnovat jazzové hudbě časů Pražských jazzových dnů a souvislostem se situací jazzu ve světě. Program bude ukázkami zaměřen na výběr z mála pořízených oficiálních dobových nahrávek souvisejících s koncerty na 1.–9. Pražských jazzových dnech, resp. s kapelami, jež tam vystoupily. V ukázkách budou naznačeny hlavní vývojové proudy amerického jazzu tohoto vymezeného období. Stručně budou nahrávky popsány také v kontextu vlastní historie Jazzové sekce Svazu hudebníků ČSR.

Přednáší: Vladimír Kouřil

Přednáška začíná v 19.00 h, od 18.00 h se uskuteční komentovaná prohlídka výstavy Import / Export / Rok’n’roll.


Vstupné: v ceně běžné vstupenky do muzea