Generace 1824. Osobnosti české hudební kultury narozené roku 1824

Letošní Rok české hudby se slaví především jako 200. jubileum Bedřicha Smetany. Je dobré si při této příležitosti připomenout, že Smetana byl sice nejvýraznější, rozhodně ne však jedinou osobností narozenou v tomto roce, a že tito vrstevníci se celý život setkávali, přátelili i nepřátelili, v každém případě pak společně vybudovali moderní hudební kulturu v češtině.

Výstavka v expozici ČMH představuje osobnosti ze silné generace schopných hudebníků narozených v tomtéž roce 1824, kteří společně prožili a spoluutvářeli naši kulturu 19. století. Patří nim také skladatel, hudební publicista a zakladatel moderního českého hudebního školství Josef L. Zvonař, autor „České besedy“ Ferdinand Heller, nebo zpěváci a zároveň dobří organizátoři František Pivoda a Jan Ludvík Lukes.

Dvojjazyčnou kulturu reprezentuje německo-rakousko-český houslista Raimund Dreyschock, nadšeným propagátorem francouzské kultury v české Praze se pak stal Ferdinand Fingerhut, později známější pod jménem Náprstek. Jim všem patřilo upřímné uznání o rok mladšího vídeňského profesora Eduarda Hanslicka, který později vzpomínal na své mládí v německé Praze: „Kdyby tenkrát někdo prorokoval, že Praha bude mít za padesát let vlastní velkolepé české divadlo, českou univerzitu a dokonce českou akademii věd, byl by považován za blázna.“