Před třemi sty lety zemřel jeden z našich nejvýznamnějších barokních stavitelů a architektů Kryštof Dientzenhofer (1655–1722). Podílel se na stavbě sakrálních objektů, domů a paláců, klášterů, dokonce i městského opevnění, a spolu se svým synem Kiliánem Ignácem, dalším členem rozvětvené rodiny Dientzenhoferů, výrazně pozměnil tvářnost některých českých sídel či krajiny. Jeho stavby po staletí sloužily různým účelům, žili a scházeli se v nich lidé, zněla hudba.

Většinou akusticky skvělé chrámové prostory dávaly vyznít skladbám různých epoch. Benediktinské kláštery v Břevnově a Broumově jsou na výstavce reprezentovány např. díly Františka Xavera Brixiho, Ludwiga van Beethovena a gregoriánským chorálem, malostranský kostel sv. Mikuláše loretánskými litaniemi od Jana Dismase Zelenky. Prostřednictvím dobových opisů, vzácných hudebních tisků i nových nahrávek se mohou návštěvníci stručně seznámit s repertoárem z vybraných lokalit: kromě jmenovaných míst např. z pražské Lorety, premonstrátského kláštera v Teplé, zámku v Ostrově nad Ohří, z kostela Narození sv. Jana Křtitele v západočeském Úterý a poutního chrámu v Chlumu sv. Maří.