Před třemi sty lety zemřel jeden z našich nejvýznamnějších barokních stavitelů a architektů Kryštof Dientzenhofer (1655–1722). Podílel se na stavbě sakrálních objektů, domů a paláců, klášterů, dokonce i městského opevnění, a spolu se svým synem Kiliánem Ignácem, dalším členem rozvětvené rodiny Dientzenhoferů, výrazně pozměnil tvářnost některých českých sídel či krajiny. Jeho stavby po staletí sloužily různým účelům, žili a scházeli se v nich lidé, zněla hudba.

Většinou akusticky skvělé chrámové prostory dávaly vyznít skladbám různých epoch. Benediktinské kláštery v Břevnově a Broumově jsou na výstavce reprezentovány např. díly Františka Xavera Brixiho, Ludwiga van Beethovena a gregoriánským chorálem, malostranský kostel sv. Mikuláše loretánskými litaniemi od Jana Dismase Zelenky. Prostřednictvím dobových opisů, vzácných hudebních tisků i nových nahrávek se mohou návštěvníci stručně seznámit s repertoárem z vybraných lokalit: kromě jmenovaných míst např. z pražské Lorety, premonstrátského kláštera v Teplé, zámku v Ostrově nad Ohří, z kostela Narození sv. Jana Křtitele v západočeském Úterý a poutního chrámu v Chlumu sv. Maří.

Otevírací doba

Pondělí 10:00  -  18:00
Úterý zavřeno
Středa 10:00  -  18:00
Čtvrtek 10:00  -  18:00
Pátek 10:00  -  18:00
Sobota 10:00  -  18:00
Neděle 10:00  -  18:00

Informace pro školní skupiny

Vzhledem k omezené kapacitě expozice a výstavy žádáme školní a organizované skupiny, aby čas své návštěvy předem rezervovaly prostřednictvím e-mailu na adrese simona.ticha@nm.cz. V opačném případě může dojít ke zdržení z důvodu dočasného naplnění kapacity.

Vstupné

Vstupenky je možné zakoupit on-line nebo na pokladně.

CELÝ OBJEKT

Základní 120 KČ
Snížené Platí pro:
– seniory 65+
– mladistvé 15–18 let
– držitele průkazů ISIC, ITIC
– studenty SŠ a VŠ po předložení studijního průkazu
80 KČ
Děti do 15 let Pouze v doprovodu dospělé osoby ZDARMA
Školní od 15 do 26 let Školní výpravy bez lektora (15–26 let)
– organizované školní skupiny s pedagogickým doprovodem
– až tři členové pedagogického doprovodu mají vstup zdarma
– nelze rezervovat čas návštěvy, vstupenky pouze na pokladnách
40 KČ/Osoba

E-vstupenka vás opravňuje k jednorázovému vstupu po dobu 30 dnů ode dne nákupu.

Zdarma (vstupenky dostupné pouze na pokladně): dětské domovy, SOS dětské vesničky, držitelé průkazek: ZTP, ZTP/P a jejich doprovod, držitelé karet: ICOM, Slovenské národné múzeum, Společnost NM, Benefit karta GSA – MDČR, Prague Card, zaměstnanec PO MKČR (+ 3 os.)

Doplňující informace ke vstupenkám


Fotografování a filmování pro nekomerční účely a bez použití blesku a stativu v ceně vstupenky.

Vstupenky zakoupené on-line (opravňující k jednorázovému vstupu po dobu 30 dnů ode dne nákupu) si prosím přineste vytištěné nebo uložené ve svém mobilním telefonu.

Vstupenku je nutné uschovat po dobu celé návštěvy.

Zakoupené vstupenky nepřijímáme zpět ani nevyměňujeme.