Jaroslav Vrchlický (17. 2. 1853 – 9. 11. 1912) je považován spolu s Janem Nerudou a Svatoplukem Čechem za největšího českého básníka konce 19. stol. Jeho monumentální dílo, obsahující všechny žánry literární tvorby, patří k jednomu z nejbohatších a nejvšestrannějších v české literatuře. Je dobře znám jako čelní osobnost tzv. Lumírovců a jejich programu světovosti české literatury. Vrchlický patří též k nejvýznamnějším českým překladatelům jak rozsahem a časovým rozpětím, tak koncepcí, kdy překlad považoval za osobité tvůrčí dílo.

Méně už je znám jeho úzký vztah k hudbě. Hudební výstavka přibližuje Vrchlického jako znalce a ctitele hudby, jíž složil svůj hold v řadě básní. Osobně spolupracoval jako libretista s řadou předních hudebních skladatelů. Je autorem básnické složky největšího světového melodramu – Fibichovy trilogie Hippodamie, libretistou Dvořákova oratoria Svatá Ludmila a opery Armida, básníkem desítek kantát, stovek sborů a písní. Jeho tvorba zcela mimořádně působila na naši hudbu, a to nejen jako slovesný podklad děl vokálních a dramatických, ale i jako inspirační podnět skladeb nástrojových, jak o tom svědčí například symfonická báseň Balada blanická Leoše Janáčka.

Otevírací doba

Pondělí 10:00 - 18:00
Úterý zavřeno
Středa 10:00 - 18:00
Čtvrtek 10:00 - 18:00
Pátek 10:00 - 18:00
Sobota 10:00 - 18:00
Neděle 10:00 - 18:00

Informace pro školní skupiny

Vzhledem k omezené kapacitě expozice a výstavy žádáme školní a organizované skupiny, aby čas své návštěvy předem rezervovaly prostřednictvím e-mailu na adrese simona.ticha@nm.cz. V opačném případě může dojít ke zdržení z důvodu dočasného naplnění kapacity.

Vstupné

Vstupenky je možné zakoupit on-line nebo na pokladně.

CELÝ OBJEKT

Základní 120 KČ
Snížené Platí pro:
– seniory 65+
– mladistvé 15–18 let
– držitele průkazů ISIC, ITIC
– studenty SŠ a VŠ po předložení studijního průkazu
80 KČ
Děti do 15 let Pouze v doprovodu dospělé osoby ZDARMA
Školní od 15 do 26 let Školní výpravy bez lektora (15–26 let)
– organizované školní skupiny s pedagogickým doprovodem
– až tři členové pedagogického doprovodu mají vstup zdarma
– nelze rezervovat čas návštěvy, vstupenky pouze na pokladnách
40 KČ/Osoba

E-vstupenka vás opravňuje k jednorázovému vstupu po dobu 30 dnů ode dne nákupu.

Zdarma (vstupenky dostupné pouze na pokladně): dětské domovy, SOS dětské vesničky, držitelé průkazek: ZTP, ZTP/P a jejich doprovod, držitelé karet: ICOM, Slovenské národné múzeum, Společnost NM, Benefit karta GSA – MDČR, Prague Card, zaměstnanec PO MKČR (výhradně pro držitele karty))

Doplňující informace ke vstupenkám


Fotografování a filmování pro nekomerční účely a bez použití blesku a stativu v ceně vstupenky.

Vstupenky zakoupené on-line (opravňující k jednorázovému vstupu po dobu 30 dnů ode dne nákupu) si prosím přineste vytištěné nebo uložené ve svém mobilním telefonu.

Vstupenku je nutné uschovat po dobu celé návštěvy.

Zakoupené vstupenky nepřijímáme zpět ani nevyměňujeme.