Studentky Akademie Múzických Umění v Praze, Terézia Hledíková (housle) a Karolína Žáková (violoncello) se Vám představí ve spolupráci s předním českým klavíristou Markem Kozákem. V první polovině koncertu zazní houslová a violoncellová sonáta od Johanesse Brahmse. Ve druhé půlce se můžete těšit na Trio „Dumky“ Antonína Dvořáka, jedno z nejslavnějších děl napsaných pro klavírní trio.

Program koncertu:

  • Johannes Brahms – Sonáta pro housle a klavír č.2 A dur, op. 100
  • Johannes Brahms – Sonáta pro violoncello a klavír č. 2 F dur, op. 99

– přestávka –

  • Antonín Dvořák – Klavírní trio č. 4 e moll, op. 90 ,,Dumky"

Pravidla návštěvy koncertů v souvislosti s opatřeními proti šíření epidemie covid-19:

Všichni diváci starší 18 let musí prokázat splnění jedné z následujících podmínek vstupu:

  • aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín) musí uplynout nejméně 14 dní,
  • doložit prodělání laboratorně potrvzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce.

Diváci ve věku 12 až 18 let musí prokázat splnění jedné z předchozích podmínek nebo doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 72 hodin.

Navíc všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95).


Vstupné: 80 Kč
Vstupenky je možné zakoupit on-line nebo na místě konání před začátkem akce.

 

Fotoalbum

Terézia Hledíková

Terézia Hledíková

Karolína Žáková

Karolína Žáková

Marek Kozák

Marek Kozák