Letošní ročník oslav Dvořákova narození přinese koncert pianisty Ivo Kahánka s přednáškou pravnuka skladatele Antonína Dvořáka Petra Dvořáka ve skladatelově rodném domě. Dětský program na návsi přiblíží dětem Dvořákovu operu Rusalka. Na mši v kostele sv. Ondřeje zazní Dvořákovy varhanní skladby a árie z oratoria Svatá Ludmila. Vrcholem celodenního programu bude koncert Akademie komorní hudby na zámku Nelahozeves (skladby A. Dvořáka, F. Schuberta a L. van Beethovena).

Program

 • 10:00–17:00
  Rodný dům Antonína Dvořáka otevřený veřejnosti
 • 10:30
  Prohlídka Rodného domu Antonína Dvořáka s průvodcem
 • 11:00
  Slavnostní zahájení festivalu v parku u sochy Antonína Dvořáka
 • 11:30–13:00
  Petr Dvořák & Ivo Kahánek v Rodném domě Antonína Dvořáka
 • 13:00–16:00
  Dětský program na téma Dvořákovy opery Rusalka
 • 14:00
  Interaktivní představení Rusalka
 • 15:00
  Prohlídka Rodného domu Antonína Dvořáka s průvodcem
 • 16:00
  Bohoslužba s hudebním programem v kostele sv. Ondřeje
 • 18:00
  Koncert Akademie komorní hudby na zámku Nelahozeves

Akce se koná ve spolupráci s Lobkowicz Collections, Lobkowicz Nelahozeves, obcí Nelahozeves a Společností Antonína Dvořáka.


Vstupné: dobrovolné