Vybraná část sbírky Národního muzea – Muzea Antonína Dvořáka byla v květnu 2023 zapsána pod názvem Archiv Antonína Dvořáka do Mezinárodního registru Paměti světa UNESCO, jež shromažďuje nejdůležitější dokumentární svědectví světové kultury. Po Archivu Leoše Janáčka, který byl do Registru přidán v roce 2018, se jedná o druhou sbírku českého hudebního skladatele zapsanou na tomto prestižním seznamu.

Do Registru byl zapsán archiv zahrnující Dvořákovy notové rukopisy, korespondenci, osobní dokumenty, nenotové rukopisy, skladatelovu osobní knihovnu, ikonografii, první vydání Dvořákových děl, tiskovou dokumentaci, diplomy a čestná jmenování. Jedná se tak celkem o 3500 jednotek, které byly součástí nominace. Sbírka Muzea Antonína Dvořáka však zahrnuje daleko více předmětů. K roku 2023 muzeum spravuje kolem 9 000 sbírkových předmětů.

Cílem výstavy Antonín Dvořák: Můj život a dílo je představit dvořákovskou sbírku v celé její šíři s ohledem na chronologii skladatelova života a povahu nominace UNESCO. Po dobu jednoho roku bude zcela unikátně postupně vystaveno 12 originálních notových rukopisů. Každý z nich si budete moci prohlédnout vždy během jednoho měsíce v těchto termínech:

 • Moravské dvojzpěvy, op.32 (13. 9. – 15. 10. 2023)
 • Koncert pro klavír a orchestr g moll, op. 33 (17. 10. – 15. 11. 2023)
 • Stabat Mater, op. 58 (16. 11. – 31. 12. 2023)
 • Slovanské tance II. řada, op. 72 (2. 1. – 31. 1. 2024)
 • Svatá Ludmila, op. 71 (1. 2. – 29. 2. 2024)
 • Symfonie č. 8 G dur, op. 88 (1. 3. – 31. 3. 2024)
 • Klavírní trio č. 4 „Dumky“, op. 90 (2. 4. – 30. 4. 2024)
 • V přírodě, op. 91 (2. 5. – 2. 6. 2024)
 • Humoresky, op. 101 (4. 6. – 30. 6. 2024)
 • Biblické písně, op. 99 (2. 7. – 31. 7. 2024)
 • Vodník, op. 107 (1. 8. – 1. 9. 2024)
 • Armida, op. 115 (3. 9. – 30. 9. 2024)

Kromě rukopisů budou vystaveny originály Dvořákových osobních předmětů a kopie dalších dokumentů ze sbírek Národního muzea – Muzea Antonína Dvořáka jako jsou fotografie, korespondence, notové tisky, osobní dokumenty apod.

Autobiograficky laděný název výstavy Antonín Dvořák: Můj život a dílo odkazuje na rozhovory, které skladatel během života poskytl zahraničnímu tisku. Útržky některých z nich jsou publikovány v reprezentativním katalogu, který je jinak věrným průvodcem výstavou. Bohatý obrazový materiál zahrnuje dosud nepublikované fotografie některých sbírkových předmětů, ale také fotografie vystavených originálů Dvořákových rukopisů, které jsou veřejnosti prezentovány pouze výjimečně.

Výstava je oslavou jedinečné události, která vyzdvihuje přínos české hudební kultury pro světové kulturní dědictví.

Otevírací doba

Pondělí zavřeno
Úterý 10:00  -  17:00
Středa 10:00  -  17:00
Čtvrtek 10:00  -  17:00
Pátek 10:00  -  17:00
Sobota 10:00  -  17:00
Neděle 10:00  -  17:00

Vstupné

Vstupenky je možné zakoupit on-line nebo na pokladně.

Celý objekt

Základní 70 Kč
Snížené Platí pro:
– seniory 65+
– mladistvé 15–18 let
– držitele průkazů ISIC, ITIC
– studenty SŠ a VŠ (do 26 let)
50 Kč
Děti do 15 let Pouze v doprovodu dospělé osoby ZDARMA
SŠ a VŠ (do věku 26 let) Školní výpravy bez lektora
– organizované školní skupiny s pedagogickým doprovodem
– až tři členové pedagogického doprovodu mají vstup zdarma
– nelze rezervovat čas návštěvy, vstupenky pouze na pokladnách
30 Kč

E-vstupenka vás opravňuje k jednorázovému vstupu po dobu 30 dnů ode dne nákupu.

Zdarma (vstupenky dostupné pouze na pokladně): dětské domovy, SOS dětské vesničky, držitelé průkazek: ZTP, ZTP/P a jejich doprovod, držitelé karet: ICOM, Slovenské národné múzeum, Společnost NM, Benefit karta GSA – MDČR, Prague Card, CoolPass, zaměstnanec PO MKČR (výhradně pro držitele karty)

Doplňující informace ke vstupenkám


Fotografování a filmování pro nekomerční účely a bez použití blesku a stativu v ceně vstupenky.

Vstupenky zakoupené on-line (opravňující k jednorázovému vstupu po dobu 30 dnů ode dne nákupu) si prosím přineste vytištěné nebo uložené ve svém mobilním telefonu.

Vstupenku je nutné uschovat po dobu celé návštěvy.

Zakoupené vstupenky nepřijímáme zpět ani nevyměňujeme.

Fotoalbum

Antonín Dvořák, 1891, at. J. Mulač, inv. č. S 226/1059

Antonín Dvořák, 1891, at. J. Mulač, inv. č. S 226/1059

Moravské dvojzpěvy, autograf, inv. č. S 7677/1651

Moravské dvojzpěvy, autograf, inv. č. S 7677/1651

Čutora Antonína Dvořáka, inv. č. 1439 K

Čutora Antonína Dvořáka, inv. č. 1439 K

Manželé Dvořákovi v Leedsu, 1886, inv. č. S 226/1089

Manželé Dvořákovi v Leedsu, 1886, inv. č. S 226/1089

Slovanské tance, II. řada, autograf orchestrální verze, inv. č. S 76/1514

Slovanské tance, II. řada, autograf orchestrální verze, inv. č. S 76/1514

Kapesní hodiny Antonína Dvořáka, inv. č. 1789 K

Kapesní hodiny Antonína Dvořáka, inv. č. 1789 K

Dopis Antonína Dvořáka V. J. Novotnému, Londýn, 25. 4. 1890, inv. č. S 76/208

Dopis Antonína Dvořáka V. J. Novotnému, Londýn, 25. 4. 1890, inv. č. S 76/208

Stabat Mater, autografní partitura, inv. č. S 76/1440

Stabat Mater, autografní partitura, inv. č. S 76/1440

Cestovní skládací cylindr Antonína Dvořáka, inv. č. 5191 K

Cestovní skládací cylindr Antonína Dvořáka, inv. č. 5191 K

Svatá Ludmila, autografní partitura, inv. č. S 76/1444

Svatá Ludmila, autografní partitura, inv. č. S 76/1444

Antonín Dvořák s rodinou a přáteli v New Yorku, 1893, foto A. Baštýř, inv. č. S 2261093

Antonín Dvořák s rodinou a přáteli v New Yorku, 1893, foto A. Baštýř, inv. č. S 2261093

Hrací karty Antonína Dvořáka, inv. č. S 226/1341

Hrací karty Antonína Dvořáka, inv. č. S 226/1341

Dopis Antonína Dvořáka Karlu Baštařovi, New York, 14. 10. 1892, inv. č. S 76/106

Dopis Antonína Dvořáka Karlu Baštařovi, New York, 14. 10. 1892, inv. č. S 76/106

Dopis Antonína Dvořáka Leoši Janáčkovi, Praha, 3. 9. 1898, inv. č. 1475 G1

Dopis Antonína Dvořáka Leoši Janáčkovi, Praha, 3. 9. 1898, inv. č. 1475 G1

Náprsní peněženka Antonína Dvořáka, inv. č. 1806 K

Náprsní peněženka Antonína Dvořáka, inv. č. 1806 K

Armida, autografní partitura, inv. č. S 76/1428

Armida, autografní partitura, inv. č. S 76/1428