Přednáška k probíhající výstavě Antonín Dvořák: Inspirace přírodou

Není náhodou, že Antonín Dvořák napsal hned dvě díla s názvem V přírodě (pro pěvecký sbor bez doprovodu a pro orchestr). Není také náhodou, že ze skupiny tří koncertních předeher V přírodě, Karneval a Othello je předehra V přírodě jediná, o jejímž názvu nikdy neváhal. Její hlavní téma je jakousi idée fixe, která se objevuje ve všech třech částech cyklu. Inspirace přírodou ale prolíná celou Dvořákovu tvorbu i tam, kde to není výslovně řečeno. Jak známo, že Dvořák byl velký milovník nejen holubů, ale ptactva vůbec, velmi obdivoval jejich zpěv a nechal se jím inspirovat. Ptactvo však nebylo jediné, co ho v přírodě nadchlo. Jeho syn Otakar o něm dokonce napsal: „Otec byl nesporně velmi zbožným člověkem, ale jeho zbožnost – jeho Bůh – začínal a končil přírodou.“ Součástí přednášky předního dvořákovského badatele Davida Beveridge budou audiovizuální záznamy přírodních jevů, které Dvořáka inspirovaly a samozřejmě určení odpovídajících míst v jeho skladbách.


Vstupné: 30 Kč