Přednáška k probíhající výstavě Antonín Dvořák: Inspirace přírodou

Není náhodou, že Antonín Dvořák napsal hned dvě díla s názvem V přírodě – pro pěvecký sbor bez doprovodu a pro orchestr. Není také náhodou, že V přírodě je ze skupiny tří koncertních předeher V přírodě, Karneval a Othello jediná, o jejímž názvu nikdy neváhal. Je z tohoto cyklu v pořadí první a její hlavní téma (idée fixe) se objevuje ve všech třech částech cyklu. Inspirace přírodou ale prolíná celou Dvořákovu tvorbu. Je známo, že Dvořák byl velký milovník nejen holubů, ale ptactva vůbec, velmi obdivoval jejich zpěv a nechal se jím inspirovat ve své tvorbě. Ptactvo však nebylo to jediné, co ho v přírodě nadchlo. Jeho syn Otakar o něm napsal: „Otec byl nesporně velmi zbožným člověkem, ale jeho zbožnost – jeho Bůh – začínal a končil přírodou.“ Součástí přednášky budou audiovizuální záznamy přírodních jevů, které Dvořáka inspirovaly a rozebrána budou odpovídající místa v jeho skladbách.


Vstupné: 30 Kč