Přijďte se seznámit s oblíbenými místy Antonína Dvořáka, které pro něj byly důležitým inspiračním zdrojem a poznat ho jako nadšeného pěšího turistu, chovatele holubů a zahradníka. Těšit se můžete například na Dvořákovu cestovní čutoru, vycházkové hole, anebo slaměný klobouk zapůjčený od pravnuka skladatele pana Petra Dvořáka.


Vstupné:  v ceně běžné vstupenky do muzea