Výstava připravená při příležitosti zápisu Archivu Antonína Dvořáka do registru Paměti světa UNESCO je zaměřena na skladatelovy rukopisy významných skladeb ze čtyř období jeho života. Na výstavě uvidíte jak originální autografy, tak i reprodukce dalších dokumentů ze sbírky Muzea Antonína Dvořáka.

Ze sbírky rukopisů bylo vybráno 12 významných skladeb, které jsou vystaveny vždy po dobu jednoho měsíce. Cílem výstavy není pouze zprostředkování pohledu na život a dílo slavného skladatele, ale ukázat Antonína Dvořáka jako inspirativní osobnost s přesahem do naší současnosti.  

Během komentovaných prohlídek můžete vidět následující rukopisy:

  • 25. 1. Slovanské tance II. řada, op. 72  
  • 29. 2. Svatá Ludmila, op. 71 
  • 21. 3. Symfonie č. 8 G dur, op. 88  
  • 18. 7. Biblické písně, op. 99
  • 15. 8. Vodník, op. 107  

Komentované prohlídky s kurátorkami muzea jsou doprovodným programem výstavy Antonín Dvořák: Můj život a dílo.


Vstupné: cena běžné vstupenky + 70 Kč
Vstupenky je možné zakoupit on-line nebo v případě nenaplněné kapacity na místě před začátkem komentované prohlídky.