Nejznámější Dvořákova skladba rozhodně nespadla z nebe. Od prvního znění, kde bychom ji téměř nepoznali, se Dvořák téměř po beethovenovsku postupně propisoval od náčrtků až k definitivnímu tvaru, včetně názvu – a prazáklad skladby se mu zrodil již několik let před odjezdem do Ameriky!

Pojďme si společně projít jednotlivá zaznamenaná stádia postupného vznikání, i podívat se na několik míst, která by snad definitivně mohl rozsoudit jen on.

O Dvořákově Humoresce bude hovořit a ukázky na klavír hrát Tomáš Víšek, který vystudoval Akademii múzických umění v Praze pod vedením prof. Josefa Páleníčka a prof. Zdeňka Jílka. Badatelsky se zabývá klavírním dílem Antonína Dvořáka, kterému věnoval také svou dizertační práci.

Přednáška je doprovodným programem výstavy Antonín Dvořák: Můj život a dílo.


Vstupné: 50 Kč
Vstupenky je možné zakoupit on-line nebo v případě nenaplněné kapacity na místě před začátkem komentované prohlídky.