Po větší část své skladatelské kariéry psal Dvořák „programní hudbu“, tedy instrumentální hudbu, která má výslovně vyjádřit nebo zobrazit něco konkrétního mimo čistě hudební obsah, jen málokdy, a většinou na požádání někoho jiného.

V roce 1891 se však vydal výrazně směrem k programní hudbě, když vymyslel plán tří koncertních ouvertur pro orchestr. Určitě není náhodou, že na prvním místě je ouvertura V přírodě. Vždyť jeho syn Otakar o něm napsal: „Otec byl nesporně velmi zbožným člověkem, ale jeho zbožnost – jeho Bůh – začínal a končil přírodou.“

K zajímavostem autografní partitury této předehry, dochované ve sbírkách Muzea Antonína Dvořáka, patří to, že nese předběžný název celé trojice ouvertur: „Příroda, Života a Láska“. Později však Dvořák změnil „Život“ na „Karneval“ a „Lásku“ na „Othello“. Tedy jen příroda zůstala jako pevný základ.

Významný je také fakt, že hlavní témata ouvertury V přírodě se vrací epizodně i v dalších dvou. Jeden hudební spisovatel měl prý z úst samého mistra to, že tento společný motiv je symbolem vlastního „já“ skladatelova, jak prožívá různé situace. Tedy téma přírody je tématem Dvořáka samotného.

Emanuel Chvála vnímal v této ouvertuře poutavé vykreslení průběhu dne stráveného na venkově: „Mezi vznikem a skonem dne proudí čilý život kvetoucí přírody; slyšíme veselý zpěv ptactva, bublání potůčku, šepot lesního stromoví ve větru koruny sklánějícího – zkrátka posluchač má před sebou pastorále, jež […] u vynalézavosti, kráse koloritu, živosti rytmů a oduševnělosti práce skýtá krásný obraz v tónech, který […] postaven býti může vedle nejlepšího, co hudební literatura toho druhu má ve svém majetku.“

Přednáší: David Beveridge

Přednáška je doprovodným programem výstavy Antonín Dvořák: Můj život a dílo.


Vstupné: 50 Kč
Vstupenky je možné zakoupit on-line nebo v případě nenaplněné kapacity na místě před začátkem přednášky.