Nejcennější je část sbírky notových rukopisů. Obsahuje jak Dvořákovy autografy ve formě skic a partitur včetně fragmentů a klavírních výtahů, tak i významné opisy či cizí a skladatelovy úpravy. Celek obsahuje jevištní a orchestrální díla, vokálně-instrumentální, instrumentální, komorní a klavírní skladby, sbory a písně.

Obsáhlá je také Dvořákova korespondence, odeslaná i přijatá. Tento soubor obsahuje jak dopisy, tak další formy korespondence jako např. dopisnice, pohlednice, telegramy, zálepky, vizitky s ručně psaným textem apod.

Ve sbírce nenotových rukopisů Antonína Dvořáka se kromě různých Dvořákových rukopisných poznámek nachází i významné dokumenty úzce související s Dvořákovým dílem z pera jiných významných osob. Významné jsou dva seznamy skladatelových skladeb.

Další částí sbírky jsou Dvořákovy osobní dokumenty, dokumenty související s jeho skladatelskou činností a také dokumenty vztahující se k předkům nebo rodině Antonína Dvořáka. Ve sbírce nalézáme např. křestní list nebo vysvědčení z varhanické školy ad.

Soubor prvních a pozdějších tištěných vydání děl Antonína Dvořáka zahrnuje jak významná první vydání s nakladatelskými nebo skladatelovými poznámkami, tak i pozdější vydání jeho děl až do současnosti.

Další částí sbírky jsou Dvořákovy diplomy a čestná jmenování. Sbírka zahrnuje čestná jmenování, diplomy a další ocenění, které Dvořák obdržel během svého života od různých českých spolků a organizací.

Pro studium skladatelovy tvorby i osobnosti je důležitá skladatelova knihovna, která obsahuje některé literární předlohy Dvořákových vokálních děl, beletrii i odbornou literaturu ad.

Významná je též ikonografie Antonína Dvořáka, která obsahuje fotografie skladatele – portréty, skupinové fotografie i momentky. Součástí jsou i různá výtvarná díla zobrazující Antonína Dvořáka.

Trojrozměrné předměty tvoří povětšinou osobní předměty a nábytek z Dvořákovy pracovny, např. Dvořákův klavír, pracovní stůl, hodinky, psací potřeby atd.

Neméně důležitou skupinou jsou audiovizuální dokumenty (gramodesky, CD, DVD, magnetofonové pásky ad.) se záznamy děl Antonína Dvořáka.

Sbírka obsahuje také fond tiskové dokumentace, který zahrnuje zejména doklady recepce Dvořákova díla – programy, cedule, plakáty a výstřižky.

Vedle sbírkových předmětů spravuje také materiály nesbírkové povahy (tzv. dokumentační fond) a specializovanou knihovnu.