Program koncertu:

Reinhold Glière

  • 8 Kusů pro housle a violoncello, Op. 39, části Prelude, Gavotte, Berceuse, Canzonetta, Intermezzo, Impromptu, Scherzo

Giacobo Basevi Cervetto

  • Sonáta č. 6 pro tři violoncella, Op. 1

Ludwig van Beethoven

  • Trio pro tři violoncella, Op. 87

Účinkují:

  • Trioloncello: Jan Petrov, Viktor Mráček a Kateřina Korbelová – violoncello
  • Miriam Minková – housle
  • Teodor Lukšík – klavír

Trioloncello vzniklo v lednu 2023, kdy jej společně založili tři mladí violoncellisté – Jan Petrov, Viktor Mráček a Kateřina Korbelová. Všichni tři muzikanti mají za sebou mnoho národních i mezinárodních úspěchů a v současnosti jsou studenti konzervatoří v Praze. Repertoár mají na své začátky velmi bohatý, pracují s hudbou od baroka až po současnost.

Jejich interpretaci oceňují nejen běžní posluchači, ale i zkušení profesoři konzervatoře a Akademie múzických umění. Jejich největším cílem je dělat radost z hudby během svých koncertů a prezentovat svůj repertoár i v zahraničí. Každé vystoupení je motivuje k tomu, aby dále s chutí pracovali na své interpretaci a studovali společně další skladby. Pro Trioloncello je jedna věc typická – tím, že všichni tři hrají na stejný nástroj, využili nápadu, že u každé skladby budou hráči hrát jiný hlas, a tím se mezi sebou prostřídají v pořadí obsazení.

Miriam Minková (*2005) je polsko-slovenská houslistka, která po ukončení ZUŠ Jána Cikkera v Banské Bystrici nastoupila do třídy prof. Jindřicha Pazdery na Pražské konzervatoři. Úspěšně se účastnila různých soutěží, například Mezinárodní soutěže o cenu Václava Krůčka, Schneiderovy Trnavy nebo Prešporského Paganiniho. V roce 2021 byla finalistkou televizní soutěže Virtuosos V4+. Je také stipendistkou Stipendia Arkadyho Fomina, nadace Stadler-Trier a nadace Slovnaftu Talenty nové Evropy.

Svůj sólový debut absolvovala se Státním orchestrem v Žilině v roce 2018. Od té doby spolupracovala s Komorním orchestrem Pražské konzervatoře, Budafockým symfonickým orchestrem Dohnányiho a Symfonickým orchestrem Maďarského rozhlasu a televize, z dirigentů se Simonem Chalkem, Gáborem Hollerungem, Chuheiem Iwasakim a Jánosem Kovácsem.

Účastnila se kurzů s Vadimem Repinem, Danutou Głowackou-Pitet, Dorotou Obijalskou, Janem Drhou, Daliborem Karvayem, Jevgenijem Sinajským, Eliseu Silvou a Vadimem Gluzmanem. Momentálně hraje na nástroj Martina Kubiše, který má vypůjčený jako nejúspěšnější účastník Mistrovských kurzů světových virtuózů v Bratislavě.


Vstupné: 80 kč
Vstupenky je možné zakoupit on-line nebo v případě nenaplněné kapacity na místě před začátkem koncertu.