Představitelé Jazzové sekce dlouhodobě čelili snahám o její větší mocenskou kontrolu ze strany státních orgánů. Reakcí na jejich odpor byla rostoucí represe a snahy o její likvidaci, které roku 1987 vyvrcholily politickým procesem s pěti jejími členy. Okolnosti a formy této represe budou hlavním tématem této přednášky. Připomenut však bude i málo známý případ pronásledovaného milovníka jazzu Jiřího Ganse.

Přednáší: sociální antropolog Michal Louč (ÚSTR), host Tomáš Křivánek (bývalý člen výboru Jazzové sekce)

Přednáška začíná v 19.00 h, od 18.00 h se uskuteční komentovaná prohlídka výstavy Import / Export / Rock’n’roll.


Vstupné: v ceně běžné vstupenky do muzea