Neobvyklé cizokrajné jméno Marco Berra patří významnému nakladateli a obchodníku s hudebninami, mapami a uměleckou grafikou, který v Praze začal podnikat v první dekádě 19. století. Během svého života stihl vydat přes 1400 titulů, mezi nimi edice populární taneční hudby, klavírní výtahy, skladby předních českých autorů, díla profesorů pražské konzervatoře a varhanické školy i zahraniční novinky.

Zprovoznil půjčovnu hudebnin a vyučil další české nakladatele – Jana Hoffmanna a Roberta Veita. Byl osobností, s níž spolupracovali např. Václav Jan Tomášek, František Max Kníže, Jan Nepomuk Vitásek nebo Robert Führer. Právě s Führerem je spojena zajímavost, vystavená vedle důležitých Berrových tisků a dobových katalogů: exemplář Schubertovy Mše in G, kterou Robert Führer Berrovi zadal jako svou vlastní skladbu. Jak je vidět, ani v první polovině 19. století to podnikatelé neměli snadné…

Fotoalbum