Dramatické události června 1848 v Praze vyrostly v pozdější paměti do monumentálních rozměrů. V bilanci hladových a válečných let 1848–1849 to však byla jen několikadenní epizoda. Proti čemu a za co tehdy bojovali studenti na pražských barikádách, nevěděli kolikrát ani jejich sousedé. Jak prožívali tento rok plný novinek, nadějí i obav z budoucnosti lidé, k nimž se informace dostávaly z novin, z kramářských písní nebo z hovorů s očitými svědky? Něco málo nám mohou napovědět i hudební prameny ze sbírek Českého muzea hudby, které si zahrály epizodní role v pozadí významných událostí tohoto bouřlivého roku.