Václav Jan Tomášek (17. 4. 1774 – 3. 4. 1850)
250. výročí narození

Tomášek patří k nejvýznamnějším osobnostem hudebního života v Čechách v první polovině 19. století. Byl vynikajícím klavíristou, uznávaným skladatelem, renomovaným a žádaným učitelem hudby, autoritou v hudební sféře, mužem s obdivuhodným všeobecným vzděláním a rozhledem a širokými zájmy. Respektován byli i v cizině – byl členem mnoha zahraničních hudebních spolků. 

Tomáškův skladatelský odkaz je žánrově rozmanitý a rozsáhlý. Kompozičně vychází z principů pozdního klasicismu, zároveň se u něj ale  objevují romantické prvky. Těžištěm Tomáškovy tvorby jsou skladby klavírní a písně, které tvoří většinu jeho díla. Svou písňovou tvorbou položil základ k rozvoji české umělé písně a v českém prostředí nemá až do třicátých let 19. století srovnání.