Vědecké zaměření:

  • Život a dílo Antonína Dvořáka se zaměřením na ikonografii a trojrozměrné předměty

Vzdělání:

  • Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně – muzeologie, Bc. a Mgr. (2001–2006)

Předchozí působení:

  • 2003–2006 odborný pracovník sbírkového oddělení Židovského muzea v Praze
  • 2000–2003 dokumentátor v Náprstkově muzeu asijských, afrických a amerických kultur

Výstavy a muzejní práce:

  • CÍROVÁ HACMACOVÁ, Ivana – KUDLÁČEK, Petr - VEJVODOVÁ, Veronika. Hříšné radosti Antonína Dvořáka (Muzeum Antonína Dvořáka, 29. 3. 2018–30. 4. 2019).
  • CÍROVÁ HACMACOVÁ, Ivana – VEJVODOVÁ, Veronika: Antonín Dvořák a zbožnost. Muzeum Antonína Dvořáka, 29. 3. 2017–29. 3. 2018.
  • CÍROVÁ HACMACOVÁ, Ivana – VEJVODOVÁ, Veronika. Antonín Dvořák interpret. Muzeum Antonína Dvořáka, 11. 4. 2016–28. 3. 2017.

Publikační činnost (výběr):

  • CÍROVÁ HACMACOVÁ, Ivana. Předměty denní potřeby Antonína Dvořáka ve sbírkovém fondu Muzea Antonína Dvořáka. Opus musicum, roč. 50, 2018, č. 4, s. 29–40.