CD Buddhové, Bódhisattvové a božstva. Předměty buddhistického umění v japonské sbírce Náprstkova muzea

CD Buddhové, Bódhisattvové a božstva. Předměty buddhistického umění v japonské sbírce Náprstkova muzea

Buddhas, Bodhisattvas and Deities. Items of Buddhist Art in the Japanese Collection of the Náprstek Museum.

V katalogu je uvedeno přes 420 předmětů z japonské sbírky. Tyto předměty nebyly nikdy ze sbírky vydělovány do jedné skupiny, byly vždy zařazeny do sbírky podle materiálu nebo technologie jejich výroby. Také nejsou výsledkem cíleného sběratelského zájmu jednoho sběratele nebo nákupní politiky muzea s jasným záměrem. Naopak sbírka vznikala postupně z náhodných darů a nákupů, jak je popsáno výše. Ani největší donátoři muzea, jedním z nich byl Joe Hloucha, neměli vyhraněnou představu a jejich sbírky vznikaly spíše z náhodných nákupů. Asi polovinu předmětů lze označit spíše za suvenýry, nicméně i tak vypovídají o době, kdy byly koupeny. Např. Joe Hloucha nakoupil nejvíce předmětů za svého prvního pobytu v Japonsku (1906), ale nakupoval i během svého druhého pobytu (1926), i když podstatně méně, protože byl zřejmě limitován financemi. 

Předměty buddhistického umění nebyly nikdy souborně vystaveny, jen velmi malé množství z nich bylo publikováno v katalozích a teprve až koncem 20. a počátkem 21. století. Jako první v katalogu Ústavu pro japonská studia (Ničibunken – 11 předmětů) v roce 1994, následně ve výstavních katalozích japonského porcelánu a japonských laků (výstavy pořádané ve spolupráci s Národní galerií v letech 1997 a 2002 – 3 a 2 předměty), v monografii o sbírkách Joe Hlouchy (2007 – 6 předmětů) a v elektronickém katalogu předmětů, které z Japonska přivezl V. Stejskal (2010 – 11 předmětů).

Autor / Autoři Alice Kraemerová, Helena Gaudeková
ISBN 978-80-7036-333-1
Vydavatel Národní muzeum
Rok vydání 2012
Místo vydání Praha
Forma CD-ROM
Skladem
50
50 Kč bez DPH
ks