CD Fotografie novináře Viktora Mussika ve sbírce Náprstkova muzea

CD Fotografie novináře Viktora Mussika ve sbírce Náprstkova muzea

Viktor Mussik se narodil 23. prosince 1899 v Praze na Královských Vinohradech. Jeho otec Karel Mussik, nar. v roce 1846, byl úředník, matka Leopoldina, nar. 1872, rozená Hubertová, byla Karlovou druhou ženou (sňatek 17. května 1897). S první manželkou Walburgou měl Karel Mussik syny Václava (1880–1902) a Karla (*1881), dcery Jaroslavu (*1885) a Zdenku (1886–1954). Viktor Mussik po absolvování nižší reálky začal studovat čtyřletou obchodní akademii, ale v roce 1917 musel přerušit studium a nastoupit vojenskou službu. V 1. světové válce se zúčastnil bojů na ruské a italské frontě, kde byl na jaře roku 1918 při útoku v Alpách raněn. Po skončení války dostudoval nyní již Československou obchodní akademii v Praze, v roce 1919 absolvoval. Potom tři roky pracoval jako úředník v průmyslu a v pojišťovnictví (jeden rok byl úředníkem skláren Lukeš a spol., tři roky úředníkem Úrazové pojišťovny dělnické). Kancelářské povolání jej ale nudilo – zdá se, že Mussik byl od mládí poněkud divoké a dobrodružné povahy. Naznačují to i archivní dokumenty, např. již v roce 1913 žádal Karel Mussik policejní ředitelství o vydání zbrojního pasu na flobertku a pistoli ráže 6 mm pro svého syna Viktora, žáka 4. třídy reálky. O vydání zbrojního pasu pak sám Viktor Mussik žádal každý rok, např. v roce 1923 mu bylo na tři roky povoleno držení „1 brokovnice, 1 flobertky, 1 flobert. pistol, 1 opak. pistol zák. délky k osobní bezpečnosti“.

Autor / Autoři Jiřina Todorovová
ISBN 978-80-7036-398-0
Vydavatel Národní muzeum
Rok vydání 2013
Místo vydání Praha
Forma CD-ROM
Skladem
120
120 Kč bez DPH
ks