Afghanistan. Rescued Treasures of Buddhism

Afghanistan. Rescued Treasures of Buddhism

Publikace představuje jedinečnou sbírku předmětů vypůjčených z Národního muzea v afghánském Kábulu. Jde o výběr z bohaté výzdoby buddhistických památek z 1.–9. století našeho letopočtu, nalezených především během archeologického výzkumu v lokalitě Mes Aynak. I přesto, že vazba mezi buddhismem a územím Afghánistánu se může zdát trochu nezvyklá, vliv tohoto náboženství na vytváření místních kultur byl ohromný. Knihu uvozují kapitoly věnované Afghánistánu, jeho historii, postavení starověkých afghánských civilizací v regionu a rovněž studie věnované analýzám a restaurování představovaných předmětů.

Publikace je v angličtině.

This volume starts with a short excursion into Afghanistan, by introducing the course of the different phases of its history, its ancient civilizations, important trade routes and relations that have significantly affected the development of this region. It presents a unique collection of items borrowed from the National Museum of Afghanistan in Kabul. It specifically comprises a selection of the wealth of the decoration of Buddhist monuments dating from the period of the 1st to the 9th centuries AD, which was mainly furnished by archaeological research in the Mes Aynak site. Even though the link between Buddhism and the territory of Afghanistan may seem a bit unusual, its influence on the formation of the local culture was immense.

Autoři / Authors Marika Tisucká, Ladislav Stančo (eds.)
ISBN 978-80-7036-491-8
Vydavatel / Publisher Národní muzeum
Rok vydání / Year 2016
Místo vydání / Place of publication Praha
Forma / Type of publication book
Počet stránek / Number of pages 224
Poslední 4 kusy
189
189 Kč bez DPH
ks