Když na počátku 60. let minulého století začaly vznikat první učební pomůcky a instruktážní filmy pro výuku v autoškolách, často se nedostaly k učitelům, ale zůstaly ležet zamčeny ve skříních. Tento neblahý trend se pokusil změnit tehdejší pracovník ředitelství autoškol Jiří Pour. Inicioval „Celostátní přehlídky vyučovacích prostředků“, z nichž ta první se uskutečnila v roce 1964 ve Vyškově. Celkem se přehlídky uskutečnily tři. Od té doby, tedy během posledních bezmála šedesáti let, se podobné výstavy uskutečnily v počtu pouhých pěti, a to většinou jen na lokální úrovni, péčí některého z regionálních muzeí.

Výstava v Národním památníku na Vítkově popisuje historii a vývoj československého autoškolství, a to nejen v oblasti vyučovacích pomůcek, ale i ve způsobu přípravy řidičů, metod, mezinárodní spolupráce, provádění zkoušek. Přináší pohled do celého spektra tohoto oboru, často z úhlů pohledu, běžnému řidiči skrytých. Výstava je rovněž věnována životu a dílu zmíněného Jiřího Poura, který byl bezesporu jednou z  největších postav československého autoškolství a jež nás opustil v požehnaném věku teprve nedávno. Mnoho exponátů bylo jeho vlastnictvím. Cílem autorů výstavy je přinést zážitky jak běžným návštěvníkům, přicházejícím z obecného zájmu o motorismus, tak „autoškolákům“, zajímajícím se o obor z profesních důvodů. A na všechny pak vdechnout trochu nostalgie.

Ústřední instalací celé výstavy je „autoškolská učebna“ s třemi trenažery, které budou v rámci komentovaných prohlídek návštěvníkům k dispozici. Možné je zde vidět také výukové modely motorů a autoškolské učebnice a řidičské průkazy z celého dvacátého století.

Fotoalbum