Česká literatura 17. a 18. století postrádá v porovnání s většinou středoevropských literatur dvorské divadlo, epos a až na několik vzácných výjimek i světskou poezii. Zejména v prvních třech čtvrtinách 18. století můžeme většinu prózy vzniklé na našem území zařadit do jediného žánru – mezi kázání. Ve všech farnostech se kázalo pravidelně o nedělích a svátcích, v postním období i v některých dalších dnech. Dobové duchovní promluvy jsou v porovnání s dnešními podstatně rozsáhlejší, trvaly obvykle 40–50 minut, pro některá sváteční kázání zřejmě nestačila hodina času. Kazatelé v nich využívají nejrůznější přístupy, výjimkou nejsou nečekané nápady, neobvyklá přirovnání či barvitě převyprávěné příběhy (exempla). Objevují se v nich četné citace z autorit (Bible, západní církevní Otcové, další teologové, antičtí filosofové a spisovatelé), ale i převyprávěné úryvky z legend, různá přísloví a úsloví, občas je v nich vloženo i několik veršů. Mnohé z dobových kázání zůstává dodnes skryto; máme k dispozici jen nepatrný zlomek dobové produkce, jen to, co bylo vytištěno nebo co se dochovalo v rukopisech, navíc nikdy nevíme, zda kázání opravdu zazněla v té podobě, v jaké byla vytištěna nebo zapsána.

Osvícenci většinu barokního kazatelství označili jako „nejjalovější honění zchytralosti“, od 70. let 18. století se kázání výrazně zkrátila a zaměřila se na jednoduchý, nekomplikovaný výklad biblického úryvku – a tento přístup v řadě případů zůstal platný až do dneška.  Barokní kazatelství bylo i v teologických krizích dlouhá desetiletí představováno jako slepá ulička nebo jako příklad nevhodných pokusů o upoutání pozornosti věřících. Dnes jej snad můžeme začít vnímat nejen jako významnou součást literární historie, ale i jako pozoruhodný zdroj řečnických nápadů.

Přednáška Vám přiblíží nejen významné osobnosti a díla českého kazatelství, ale zazní při ní i řada úryvků jak z dobových postil, tak i z jednotlivě vydaných svátečních kázání.

Přednáší: doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D. z Univerzity Karlovy
Místo konání: přednáškový sál 102, Historická budova Národního muzea


Vstupné: 50 Kč
Vstupenky je možné zakoupit on-line nebo na pokladně Historické budovy Národního muzea.