S koncem třicetileté války znovuožíval v prostředí české šlechty zájem o pořádání divadelních představení. Zajímavým obdobím byl především přelom padesátých a šedesátých let, kdy se v pražských palácích hrála německojazyčná divadelní představení s vulgární komickou postavou, Pickelheringem, známou především z produkcí profesionálních komediantů. Sem patří i komediální alegorie Betrug der Allamoda z pera vídeňsko-pražského barnabitského kazatele Costanza Arzonniho, která byla uvedená v roce 1660 v Martinickém paláci na Hradčanech. Přednáška se zaměří na to, co nám tato inscenace, k níž se dochoval i tištěný text se sedmi rytinami, říká o tehdejší šlechtické divadelní kultuře, jaké vlivy v ní zle vysledovat a kdo za tímto dílem vlastně stál. Představen bude rovněž interdisciplinární výzkum, který se touto inscenací zabýval.

Přednáší: Mgr. Miroslav Lukáš, Ph.D., Kabinet pro studium českého divadla, Institut umění – Divadelní ústav
Místo konání: přednáškový sál 102, Historická budova Národního muzea


Vstupné: 50 Kč
Vstupenky je možné zakoupit on-line nebo na pokladně Historické budovy Národního muzea.