Národní muzeum už od roku 2016 poskytuje na základě vládního programu pomoc Sýrii při záchraně válkou poničeného světového kulturního dědictví. V rámci tohoto programu byly z Národního muzea v Damašku transportovány sbírkové předměty určené k restaurování těmi nejlepšími odborníky z konzervačních a restaurátorských pracovišť Historického muzea Národního muzea. Jedná se o 20 převážně kovových artefaktů z doby bronzové (z období 2500–1500 př. n. l.) a z antiky. Mezi nejvzácnější předměty, které jsou po zásahu restaurátorů Národního muzea vystaveny v Historické budově, patří bronzové sošky, bronzová jehlice z Ugaritu a tři kamenné náhrobní reliéfy z Palmýry (dvě sochy žen a jedna socha muže).

Výstava v Historické budově je krátkodobá, neboť po dvou měsících budou artefakty navráceny zpět do Sýrie.

Fotoalbum