Přednáška představí detailní rozbor jednotlivých typů lva a koruny na pražských groších Vladislava II. Jagellonského včetně několika nových obrazových variant a typů lva. Součástí příspěvku je i revize chronologie ražby těchto typů a jejich přidělení známým řezačům kolků.


Přednáší: Mgr. Ondřej Černohorský
Místo konání: Historická budova Národního muzea, přednáškový sál č. 102
Kontakt: lenka.vacinova@nm.cz

Vstup zdarma