Cílem přednášek je představit laické i odborné veřejnosti jednotlivé sbírkové kolekce Národního muzea napříč jeho širokým spektrem. Cyklus je zahájen prezentací sbírkového bohatství Historického muzea Národního muzea. Během jednoho podvečerního setkání vystoupí dva kurátoři sbírek.

Program:

  • Cedule a plakáty ve fondech Divadelního oddělení Národního muzea

    Divadelní cedule, informující do nejmenších podrobností o jednotlivých představeních, jsou pramenem nedocenitelné hodnoty pro teatrologická bádání, divadelní plakáty jsou často atraktivními uměleckými artefakty. Přednáška představí rozmanité způsoby jejich správy a prezentace v Divadelním oddělení Národního muzea – restaurování, digitalizaci, výstavní a publikační činnost, mapu výskytu cedulí v českých zemích, a především databázovou aplikaci divadelních inscenací Elektronický divadelní archiv.

    Přednáší: Mgr. Markéta Trávníčková – Divadelní oddělení
  • Tramping v etnografickém oddělení

    Etnografické oddělení Národního muzea spravuje mimo jiné i největší český fond věnovaný dějinám a současnosti trampského hnutí. Seznámíte se s tím, čím se správa takového fondu liší od práce s tradičními etnografickými sbírkami. Představeny budou také některé unikátní předměty, které do muzea darovali čeští trampové od daleké Austrálie po středočeskou Ztracenku a příběhy, které se za nimi skrývají.

    Přednáší: Mgr. Jan Pohunek, PhD. – Etnografické oddělení

Místo konání: Historická budova Národního muzea, přednáškový sál 104

Vstupné zdarma

Fotoalbum