Knihovna NM zprostředkovává pro své uživatele přístupy do těchto významných licencovaných databází: přes rozhraní Ebscohost Academic Search Complete,  dále JSTOR a Web of Science. Od roku 2017 je Národní muzeum členem konsorcia CzechELib, které zaštiťuje hromadný nákup EIZ pro vědecké a výzkumné instituce v ČR.  V roce 2018 poskytla Knihovna NM díky této organizaci pro své uživatele přístup do dalších licencovaných databází: Oxford Journals HSS, Cambridge Journals Online, přes Ebscohost rozhraní Library and Information Science Source a RILM Abstracts of Music Literature with full text. Databáze jsou plně přístupné z pracovišť a studoven Národního muzea.

Více viz Licencované databáze a elektronické informační zdroje