Za finanční podpory Ministerstva kultury v rámci institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace Národní muzeum (DKRVO 2019-2023/25.VIII.a, 00023272) byla letos provedena digitalizace rukopisu cest a života Jindřicha Hýzrla z Chodů (sign. VI A 12), která poslouží jako podklad pro výrobu jeho faksimile. Nad rámec tohoto projektu byly nové scany, spolu s kodikologickým popisem nově vypracovaným pro účely projektu, zpřístupněny také on-line. A tento bohatě a svérázně ilustrovaný rukopis německého znění Hýzrlových pamětí lze nyní prohlížet i na stránkách digitální knihovny Manuscriptorium.