Nejstarším z nich je v Čechách vzniklá Glossa ordinaria (sign. XVI A 3) z druhé čtvrtiny 14. století, součást rozsáhlejšího souboru, který patřil knihovně kláštera augustiniánským kanovníkům v Roudnici. Další představuje iluminovaný misál pražské diecéze (sign. XVI A 12), označovaný také jako Misál kněze Silvestra, jenž vznikl v poslední třetině 14. století. Letošní trojici pak uzavírá Breviář (sign. XVI A 2) sepsaný v první třetině 15. století, který se do sbírek KNM dostal snad z kláštera augustiniánů kanovníků v Rokycanech.

 

Všechny tři rukopisy jsou zpřístupněny on-line na stránkách digitální knihovny Manuscriptorium.