Čtyři z nich byly již ve středověku součástí knihovny augustiniánské kanonie v Roudnici nad Labem, jejíž digitalizace patří k dlouhodobým cílům KNM. První dva z nich jsou Sborníky církevního práva italského původu, první z přelomu 13./14. století (XVII A 15), druhý z první poloviny 14. století (XVII A 5). Z téže doby pochází i právní pojednání Bernarda z Parmy (XVII A 9). Čtvrtým roudnickým kodexem je opis díla Historia satirica Pavla z Benátek (XVI A 8) sepsaný na počátku 15. století v Čechách, který roudnické kanonii roku 1414 odkázal generální vikář pražského arcibiskupství Adam z Nežetic. Poslední digitalizovaný rukopis se do KNM dostal z Plzně a jedná se o misál pražské arcidiecéze z počátku 15. století (XVI A 9) užívaný v tamním kostele svatého Bartoloměje.