Jedná se o dokumenty, které jsou chráněny autorským právem (tj. neuplynulo 70 let od smrti autora), a které nejsou dostupné na trhu, a to včetně dalších vydání, ale které byly zařazeny do Seznamu děl nedostupných na trhu.

  • DNNT online (z muzejní sítě) – zahrnuje dokumenty vydané do roku 2000, ke kterým zaměstnanci NM získají přístup zadáním svých muzejních přístupových údajů (uživatelské jméno, heslo - jako do počítače); externí badatelé ve studovně.
  • DNNT terminál – zahrnuje dokumenty vydávané mezi lety 2001 až 2007, ke kterým lze přistupovat pouze prostřednictvím terminálu umístěného ve studovně knihovny v Historické budově NM, ve studovně oddělení časopisů na zámečku nebo ve studovně Knihovny Náprstkova muzea.