Rukopisy královédvorský a zelenohorský patří mezi nejdiskutovanější rukopisné památky ze sbírek Národního muzea. Předmětem diskuzí byla u obou památek především otázka jejich pravosti, respektive doby vzniku v nich zaznamenaných textů. Kvůli tomu byly v minulosti oba rukopisy podrobeny i mnoha chemickým zkoumáním, která se podepsala na jejich fyzickém stavu. Vyšlá publikace prezentuje výsledky průzkumu, jehož cílem bylo zdokumentovat a zhodnotit dopady zmíněných zkoumání. V rámci průzkumu se uplatnily pouze neinvazivní zobrazovací a analytické metody, zahrnující fotografování v různých typech světel, mikroskopický průzkum, dokumentaci pomocí infračervené reflektografie a rentgenového záření i identifikaci pigmentů s použitím rentgenfluorescenční analýzy a Ramanovy spektroskopie.