Letošní jarní dvojčíslo časopisu Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum (roč. 66, 2021/1–2) se zaměřuje na problematiku výzkumu knižních proveniencí a navazuje tak do jisté míry na čísla publikovaná v letech 2013 a 2014. Studie Správní mechanismy přesunu knižních fondů v letech 1918–1954: odrazový můstek k výzkumu knižní provenience, Jezuitské fondy Národní knihovny ČR ve světle provenienčního průzkumu a Provenienční průzkum zámecké knihovny Jílové tak nahlížejí z různých úhlů pohledu na výzkum knižních proveniencí, ať už v rovině obecnější, což je případ studie první, nebo v rovině analýzy proveniencí zcela konkrétního historického fondu, jakým je například zámecká knihovna Jílové.  

Odlišné zaměření má studie J. Kašparové Praha třicátých let 20. století očima šestnáctileté Francouzky. Čtenáři se v ní mohou zevrubně seznámit s několika dochovanými dopisy Jacqueline Mazonové, v nichž detailně popisuje své zážitky a dojmy z pobytu v Praze, kterou navštívila se svým otcem André Mazonem, významným francouzským slavistou, v roce 1934. Příspěvek částečně tematicky navazuje na studii téže autorky Mezi Prahou a Paříží. Neznámé a málo známé „hrdinky“ česko-francouzského kulturního světa první poloviny 20. století, která byla publikována v minulém dvojčísle našeho časopisu.

Čtyři výše zmíněné studie doplňuje materiálový příspěvek P. Maška Knihovny na zámku Konopiště. V oddílu Miscellanea se A. Jaško věnuje ve svém textu Ossolineum – literární poklad polského národa a jeho česká stopa česko-polským kulturním stykům v počátcích existence Knihovny Národního muzea.

V jarním dvojčísle najdeme také pět recenzí. Ráda bych upozornila především na dvě samostatné recenze na nejnovější publikaci Petra Voita Vzácné knižní vazby Strahovské knihovny v Praze: od gotiky na práh baroka, které nabízí dle odborného zaměření svých autorů odlišný pohled na Voitem zpracovávanou problematiku, a dále na text P. Stankovske hodnotící knihu Staročeské biblické předmluvy, další z velmi cenných publikací vydaných v nakladatelství Scriptorium.

Sekce Zprávy z Knihovny Národního muzea informuje o tematicky velmi aktuální výstavě Korona v Muzeu!, kterou připravili pracovníci oddělení knižní kultury Knihovny Národního muzea

 

Tištěná verze dvojčísla bude k dispozici v průběhu června 2021.