Každý, kdo dnes pronese nebo napíše několik vět v českém jazyce, může si být jist, že by v nich vždy objevil slova, která vytvořil nebo z jiných řečí adaptoval Josef Jungmann (1773–1847) či jiní vzdělanci jeho doby. Národní muzeum spolupořádá mezinárodní vědeckou konferenci věnovanou Jungmannovi a otázkám, které jsou stále aktuální. Co byl a je nacionalismus, vlastenectví?

Ve dnech 20. a 21.9.2023 je konference přístupná veřejnostipřednáškovém sále č. 102 Historické budovy Národního muzea.

Program konference na https://www.jungmann250.cz/program/