Aktuální mimořádně objemné dvojčíslo časopisu Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum (252 tiskových stran) vzniklo ve spolupráci s Muzeem Jindřichohradecka a Metodickým centrem Památníku národního písemnictví. Kromě pravidelných rubrik „Recenze“ a „Zprávy z Knihovny Národního muzea“ obsahuje 24 studií zaměřených na knižní kulturu 19. století, konkrétně na problematiku výzdoby knih (např. studie Časopisecká ilustrace – doprovod i konkurent textu), knižní vazby (Celokovové vazby 19. století), čtenářství (Čtenářství na Sobotecku v první polovině 19. století – čtenáři, majitelé knih a knihoven), nakladatelské činnosti (Nakladatelství Jana Otty /1871–1916/, Provoz pražského nakladatelství a tiskárny Františka Šimáčka /1834–1885/, Produkce Landfrasovy tiskárny a nakladatelství v 19. století), cenzury (Školní knihovny 19. století: kontrola, podpora a znovu kontrola), osobních fondů (Osobní knihovny Národního muzea – cenný zdroj informací k dějinám knižní kultury 19. a počátku 20. století, Pražská měšťanská knihovna J. D. Arbeitera v dobovém a kulturním společenském kontextu) a na další související témata (např. studie Mariazell v tištěných médiích 18. a 19. století). V předkládaném čísle najdeme rovněž „Matiční listy“ pravidelně připravované Maticí českou, sekcí Společnosti Národního muzea, tentokrát zaměřené na osobnost F. L. Riegra.