Nové číslo časopisu Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum se redakce a kolegové rozhodli věnovat významnému životnímu jubileu PhDr. Petra Maška, předního odborníka na problematiku zámeckých, hradních a palácových knihoven a jejich vlastníků. Jeho odbornému zaměření odpovídají v převážné většině i studie obsažené v čísle. Kromě obvyklých rubrik Recenzí a Zpráv z KNM je součástí čísla rovněž medailon a bibliografie dr. Maška a také vzpomínky jeho kolegů.

Podrobný obsah čísla k nahlédnutí zde