Aktuální dvojčíslo časopisu zaměřeného primárně na literární historii, knihovědu a knižní kulturu nabízí zajímavé studie vzešlé převážně z výzkumných cílů dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace řešených v Knihovně Národního muzea v minulých letech. Příspěvek The Effect of Previous Material Research into the Manuscript of Dvůr Králové and the Manuscript of Zelená Hora on Their Current State (Martina Ohlídalová – Karel Křenek – Jana Tvrzníková – Michal Pech – Radka Šefců) je věnován průběžným výsledkům aktuálně probíhajícímu hmotnému průzkumu Rukopisů královédvorského a zelenohorského. Na provenienční výzkum probíhající v současné době v KNM navazují příspěvky Několik slov k fragmentům starších knižních sbírek v Knihovně roudnických kapucínů (Richard Šípek) a Z historie knihovny Bohuslava Duška (Jana Tvrzníková). Studie doplňuje nálezová zpráva Rukopisné zlomky Bible pernštejnské (Kateřina Voleková), recenze na vybrané oborové publikace a také oddíl Zprávy z Knihovny Národního muzea. Číslo je publikováno online přes Open Access publisher Sciendo , kde je možné seznámit se i s obsahy ročníků 2016 a 2017.

Připravované podzimní číslo 3–4 tohoto ročníku bude věnováno problematice knižní kultury 19. století.

 

Pozvánka na výstavy v Historické budově