Zajímá vás, jak to momentálně vypadá v Historické budově Národního muzea? Ačkoliv zde stále probíhá rekonstrukce, nyní máte u příležitosti výročí 200 let od založení Národního muzea jedinečnou možnost nahlédnout dovnitř a podívat se, jak práce na této památce pokračují. V sobotu 19. května 2018 od 10.00 do 15.00 hodin u příležitosti 127. výročí zpřístupnění budovy veřejnosti a Mezinárodního dne muzeí bude pro návštěvníky připravena speciální trasa, kterou si budou moci zdarma projít a seznámit se se stavem rekonstrukce. Akci pořádá Národní muzeum společně se zhotovitelem stavby sdružením M-P-I, v čele se společností Metrostav.
 
Návštěvníci budou mít výjimečnou příležitost prohlédnout si Historickou budovu Národního muzea během její generální rekonstrukce, nahlédnout pod ruce řemeslníkům a restaurátorům, kteří jí vracejí původní krásu a seznámit se s novými prvky budovy a zajímavostmi z její historie i současnosti. Připravena je speciální trasa s nahlédnutím do zajímavých prostor. Během dne otevřených dveří budou návštěvníkům k dispozici pracovníci jak sdružení M-P-I, tak Národního muzea, kteří budou podávat informace a odpovídat na případné otázky. Celý sobotní den jsou též zdarma přístupné výstavy a expozice v sousední Nové budově Národního muzea.
 
Rekonstrukce Historické budovy Národního muzea je jednou z největších a nejsložitějších v České republice. Budova byla postavena v roce 1891 a od té doby nikdy nebyla celkově opravována. V roce 2011 se již nacházela v havarijním stavu a musela být pro veřejnost uzavřena. Nyní podstupuje generální rekonstrukci včetně opravy veškerých technologií, rozvodů energií, bezpečnostních a dalších systémů. Budova je též národní kulturní památkou. Všechny interiérové i exteriérové prvky tak procházejí restaurováním a památkovou obnovou pod přísným dohledem památkářů. Budově se díky tomu po rekonstrukci navrátí její původní krása z 19. století.
 
„Jsme rádi, že můžeme široké veřejnosti ukázat alespoň část naší práce, kterou jsme při rekonstrukci dosud odvedli,“ uvedl za zhotovitele ředitel výstavby muzea, Jan Kučera z Metrostavu. „Rekonstruovat Historickou budovu je sice krásné, ale i náročné a odpovědné, zvláště za bedlivého dozoru památkářů a investora, kteří hlídají každý detail oprav. Jedná se o jednu z nesložitějších staveb v současnosti, na které se musíme vypořádávat nejen s celou řadou technických záležitostí, ale i složitými zákonnými procesy při každé změně. Věřím však, že zvládneme postup prací tak, jak předpokládá harmonogram,“ dodal.
 
„Rekonstrukce vrcholí a začíná její závěrečná etapa. Národní muzeum i zhotovitele čeká ještě mnoho práce, ale již se nám pod rukama začíná objevovat obnovená krása této významné budovy. Těším se, že společně se zhotovitelem stavby, sdružením M-P-I vedeným Metrostavem dáme republice hezký dárek k jejím 100. narozeninám a Historickou budovu částečně veřejnosti otevřeme letos 28. října,“ říká generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.
 
Vlastní rekonstrukce začala 15. dubna 2015 po náročných přípravných etapách, během kterých byly dostavěny depozitáře Národního muzea mimo centrum Prahy, podařilo se přestěhovat přibližně 7.000.000 sbírkových předmětů a byly připraveny potřebné projekty a povolení. Ve výběrovém řízení zvítězilo sdružení M-P-I s cenou díla --- Kč. V současnosti činí vícepráce, které vznikly vlivem nepředvídatelných okolností, 6,2 % z původní ceny.
 
Budova bude uvedena do zkušebního provozu a otevřena návštěvníkům 28. října 2018 u příležitosti 100. výročí Československa. Návštěvníci budou moci obdivovat nejen opravené interiéry budovy, ale též navštívit první výstavy. Rozsáhlou Česko-Slovenskou výstavu mapující život Čechů a Slováků ve společném státě, výstavu 200 let/200 předmětů, která vznikla k 200. výročí od založení Národního muzea a výstavu o Historické budově samotné. Většina expozic pak bude otevřena na podzim roku 2019.
 
Vzhledem k tomu, že v prostorách stále probíhá rekonstrukce, není k dispozici bezbariérový přístup a prostory nejsou vhodné ani pro kočárky a návštěvníky s omezenou schopností pohybu a orientace. Prohlídka je vhodná jen pro fyzicky zdatné osoby. Malé děti se mohou prohlídky zúčastnit pouze v doprovodu dospělé osoby. Doporučujeme pevnou obuv.
 

Ke stažení

Kontaktní osoba

Kvapilová Kristina, Mgr.

Vedoucí oddělení vnějších vztahů
E-mail: kristina.kvapilova@nm.cz
Telefon: ---
Telefon: ---

Fotoalbum