Historická budova Národního muzea bude po generální rekonstrukci, která trvala 42 měsíců, opět otevřena pro veřejnost. Počínaje nedělí 28. října 2018 budou mít návštěvníci možnost nahlédnout do zrekonstruovaného interiéru muzea a navštívit Česko-slovenskou / Slovensko-českou výstavu a výstavu 2 × 100.

Generální rekonstrukce Národního muzea

Ačkoliv se provolání o založení Národního muzea uskutečnilo již roku 1818, teprve na konci století se podařilo vybudovat skutečně důstojné a reprezentativní sídlo na horním konci Václavského náměstí. Podle projektů Josefa Schulze byl tedy až v letech 1885–1891 za částku přibližně dvou milionů zlatých vybudován na náklady českého sněmu jedinečný palác, který se stal dominantou Václavského náměstí a jednou z největších a nejvýznamnějších staveb v Praze. Expozice muzea se pak budovaly mnoho dalších let. Od svého postavení nebyla budova více jak 120 let významněji opravována, naopak stále více chátrala a poškodily ji též dva vojenské útoky v letech 1945 a 1968. V roce 2011 musela být z bezpečnostních důvodů pro návštěvníky uzavřena. Po zásazích do hotového projektu a průtazích s výběrovým řízením mohla být rekonstrukce konečně v dubnu 2015 zahájena.

Vzhledem k havarijnímu stavu budovy se musela provést generální rekonstrukce celého objektu. Restaurováno bylo 495 velkorozměrných oken, 233 dveří, rozvedeno 1300 km nových kabelů, vybudováno 6 nových výtahů pro přepravu osob a 6 nákladních výtahů. Budova byla vybavena moderními technologickými systémy, zastřešeny byly obě muzejní dvorany a Historická budova byla propojena podzemní spojovací chodbou s vedlejší Novou budovou Národního muzea. Výstavní prostor se díky rekonstrukci rozšířil o zhruba 30% plochy.

Budova je národní kulturní památkou, a proto byl při její rekonstrukci kladen důraz na pečlivou památkovou podobu a restaurování do její podoby z roku 1891. To se týká nejen světlejšího odstínu fasády, ale také třeba navrácení původního malovaného zasklení stropu nad hlavním schodištěm, které bylo zničeno a po mnoho let nahrazeno obyčejnými skleněnými a plexisklovými tabulemi, detailů panteonu nebo navrácení vlajkových stožárů k fontáně muzea. Restaurátorské práce probíhaly pod pečlivým dohledem odborníků z Národního památkového ústavu. Díky investici Hlavního města Prahy se zásadním způsobem změnilo a zrekonstruovalo i okolí Historické budovy, které bude Národní muzeum též používat pro pořádání kulturních akcí a exteriérových výstav.

Stavba byla začátkem října 2018 zkolaudována pro zkušební provoz. Do února 2019 pak zbývají dokončit interiéry některých výstavních sálů, povrchy obou zastřešených dvoran a provést provozní zkoušky technologií. Zahájena bude také instalace stálých expozic, z nichž většina bude pro návštěvníky otevřena na podzim roku 2019. Během téhož roku budou zpřístupňovány další sály dočasnými výstavami, jako například výstavou Velcí čeští skladatelé. Náklady na rekonstrukci činí 1 795 334 935 Kč včetně DPH.

„Rekonstrukce Historické budovy je jednou z největších a nejsložitějších rekonstrukcí v historii České republiky jak svou velikostí, tak rozsahem prací. Jsem velice rád, že se nám podařilo v rekordním čase 42 měsíců splnit slib a budovu uvést do zkušebního provozu u příležitosti oslav 100 let od vzniku Československa a 200 let od založení Národního muzea. Práce ještě ovšem nekončí, v příštím roce uvedeme budovu do řádného provozu a vedle výstav otevřeme i stálé expozice, včetně přírodovědeckých s proslulou velrybou – Plejtvákem myšokem,“ říká generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

Česko-slovenská / Slovensko-česká výstava

K 100. výročí od vzniku Československa je připravena výstava, která na více jak 1000 m² mapuje nejen všechny klíčové okamžiky bouřlivého 20. století v Československu, ale i konkrétní osudy tehdejších obyčejných lidí a jejich životů. Poprvé v České republice bude možno vidět pohromadě soubor originálních dokumentů, které osudově ovlivnily naše dějiny – Pittsburskou dohodu, která položila základy soužití Čechů a Slováků ve společném státě, Československé ratifikace mírových smluv z Versailles, Saint Germain a Trianonu, které umožnily vznik společného státu, a Mnichovskou dohodu, Vídeňskou arbitráž a tzv. Deklaraci Hácha – Hitler, které naopak existenci společného státu ukončily. Na výstavě však bude možné obdivovat i dalších téměř 1200 zajímavých exponátů. Součástí výstavy je i jedna z největších existujících vlajek České republiky, která byla nesena v pohřebním průvodu prezidenta Václava Havla. Vlajka bude umístěna v jedné z nově vzniklých dvoran muzea. Tato výstava je společným dílem Národního muzea a Slovenského národného múzea.

„Vyvrcholením spoločných osláv 100. výročia vzniku československého štátu je otvorenie spoločnej výstavy dvoch národných múzeí Slovenskej republiky a Českej republiky. Výstava na Bratislavskom hrade mala veľký úspech a v priebehu niekoľkých mesiacov ju videlo vyše 75 tisíc návštevníkov. Verím, že rovnaký záujem vyvolá aj na svojom novom mieste. Rovnako je symbolické aj miesto otvorenie, historická budova českého Národného múzea, ktoré leží na historickom mieste českých a československých dejín. Ako generálny riaditeľ Slovenského národného múzea gratulujem k jej obnove a otvoreniu,“ dodává generální ředitel Slovenského národného múzea Branislav Panis.

Výstava 2 × 100

Ke svému 200. výročí a znovuotevření Historické budovy připravilo Národní muzeum unikátní trezorovou výstavu, na které představí 200 svých nejvzácnějších a nejzajímavějších exponátů. Takovýto unikátní soubor ještě nikdy nebyl v České republice vystaven, čemuž odpovídají i bezpečnostní opatření. Výstava však neukazuje pouze jedinečné předměty, ale vypráví i dobrodružný příběh 200 let existence instituce, která zažila monarchii, demokracii i totalitu, pamatuje čtyři císaře, jedenáct prezidentů a stále objektivně uchovává dědictví minulosti i současnosti pro budoucí generace.

Zahájení provozu Národního muzea

Provoz Historické budovy Národního muzea bude slavnostně zahájen dne 27. 10. 2018 v 16.00 hodin v Panteonu Národního muzea za účasti nejvyšších ústavních činitelů České republiky a zahraničních hostů. V rámci zahájení bude v premiéře uvedena Sinfonietta MONUMENTA BOHEMICA autora Aleše Březiny v podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Přímý přenos ze slavnostního zahájení zprostředkuje Česká televize na programu ČT24 a Český rozhlas na stanici Vltava.

Ve 20.00 a ve 21.00 hodin bude na fasádu Národního muzea promítnut jedinečný videomapping s názvem SVĚDEK DĚJIN, který divákům připomene klíčové události naší historie, kterým budova Národního muzea od svého postavení přihlížela. Otevření Národního muzea je součástí Národních oslav 100 let republiky.

Budova bude pro návštěvníky otevřena 28. října 2018 od 10.00 hodin.

Zpřístupněny budou Česko-slovenská / Slovenko-česká výstava a výstava 2×100 a opravené historické interiéry budovy v přízemí a prvním patře, včetně zasedací síně Společnosti Národního muzea a Historické ředitelny.

Otevírací doba pro veřejnost:

Pondělí: 10.00–18.00 
Úterý: 11.00–20.00 
Středa: 11.00–20.00 
Čtvrtek: 11.00–20.00 
Pátek: 10.00–18.00 
Sobota: 10.00–19.00 
Neděle: 10.00–19.00 

Úterý, středa a čtvrtek v čase 9.00–11.00 je vstup vyhrazen pouze pro předem rezervované školní skupiny.

 

Vstup do Historické budovy je do konce roku zdarma.

Ke stažení

Kvapilová Kristina, Mgr.

Vedoucí Oddělení vnějších vztahů
E-mail: kristina.kvapilova@nm.cz
Telefon: 224 497 250
Telefon: 731 514 077

Fotoalbum

Tisková konference k otevření Historické budovy

Tisková konference k otevření Historické budovy

Přivezení vzácných dokumentů

Přivezení vzácných dokumentů

Ukládání vzácných dokumentů

Ukládání vzácných dokumentů