Přátelské setkání se uskutečnilo u příležitosti podpisu smlouvy mezi Národním muzeem a Domem historie Bavorska v Řezně. Během společného rozhovoru ministři projednali projekty česko-bavorské kulturní spolupráce a další rozvoj česko-bavorských vztahů v duchu dobrého sousedství a partnerství.

Ministři při dnešním jednání v Národním muzeu potvrdili, že na obou stranách probíhá vysoce kvalitní a intenzivní kulturní výměna a existuje společný zájem dále prohlubovat dlouhodobou spolupráci a vzájemný dialog mezi oběma státy. Shodli se na tom, že významným mezníkem v česko-německém sousedství byla Smlouva o dobrém sousedství z roku 1992, která položila základ vzájemné důvěry. „V letošním roce si připomínáme 30. výročí podepsání této smlouvy a mohu jen potvrdit, že Češi a Němci už dávno nejsou jen dobří sousedé. Jsme přátelé a hledíme společně a s důvěrou do budoucnosti. Spolupráce České republiky a Svobodného státu Bavorsko pro mne byla vždy velmi příkladná a těší mě, že se v průběhu let rozvinula v celé řadě oblastí, kulturní nevyjímaje,“ řekl ministr Baxa.

Nejvýznamnějším připravovaným projektem česko-bavorské spolupráce v roce 2023 je společný výstavní projekt „Baroko v Bavorsku a v Čechách“.

Smlouvu o spolupráci dnes za účasti obou ministrů podepsali generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš a ředitel Domu historie Bavorska v Řezně Richard Loibl. Výstavní projekt se zaměří na podstatné momenty společné historie. „Obyvatelé obou zemí jsou vzájemně propojeni již po staletí. Dobrý příklad této provázanosti jsme mohli pozorovat například v případě Česko-bavorské zemské výstavy věnované císaři Karlu IV. u příležitosti 700. výročí jeho narození. Nyní po šesti letech nás čeká další společný významný projekt, který podnítí nové impulzy k prohloubení naší spolupráce,“ řekl ministr kultury Martin Baxa.

Ministr umění Markus Blume u příležitosti podpisu zdůraznil: „Kulturní spolupráce je ústředním pilířem naší evropské mírové architektury. Jsem hrdý na to, že společnou zemskou výstavou dále zintenzivňujeme bavorsko-českou kulturní výměnu a že zvyšujeme povědomí o rozmanitých souvislostech mezi Bavorskem a Českou republikou.“

Připravovaná výstava je věnována baroku v Bavorsku a Čechách a je druhou bavorsko-českou zemskou výstavou po zemské výstavě 2016 o císaři Karlu IV. V epoše evropského baroka v 17. a 18. století byly obě země, které měly v té době silné vztahy na nejrůznějších úrovních, formovány mnoha přeshraničními vlivy. Výstava ukazuje „baroko“ nejen jako uměleckou epochu spojující regiony. Má představit strukturální nádheru, dynamiku a vášně této doby i propasti třicetileté války a četných krizí.

„Pro Národní muzeum se jedná o mimořádně důležitou mezinárodní výstavní spolupráci. Jejím výsledkem bude poutavý a zajímavý obraz Baroka, jako doby, která byla pro obě země v srdci Evropy časem úžasných kulturních výkonů a současně převratných sociálních a politických událostí. Výstava se zaměřuje na podstatné momenty naší společné historie a prezentuje je v souvislostech. Jsem hrdý, že Národní muzeum je spolupořadatelem této výjimečné akce a věřím, že se stane významnou mezinárodní kulturní událostí příštího roku,“ řekl generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

Společná výstava bude k vidění od května 2023 až do září 2023 v Domě historie Bavorska v Řezně a od listopadu 2023 do května 2024 v Národním muzeu v Praze. Na výstavu předběžně přislíbily zápůjčky významné veřejné a církevní instituce v Německu a v Česku, předpokládá se spolupráce i s dalšími zeměmi, zejména s Rakouskem. V Praze i v Řezně bude tuto reprezentativní přehlídku doplňovat bohatý doprovodný program.

Ke stažení

Fotoalbum